De næste otte uger kan borgerne i Holbæk Kommune afgive høringssvar til planerne om en ny struktur på folkeskoleområdet, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 7. oktober Budget 2021-2024. I budgettet afsættes der blandt meget andet ekstra penge til folkeskolen og til en ny struktur på området. Efter budgetvedtagelsen blev planerne for den nye struktur på folkeskolen sendt i otte ugers offentlig høring.

”Kommunalbestyrelsen vil styrke folkeskolen og skabe den bedste skole for børnene. Det kræver ro om budgetterne, det kræver penge til at udvikle kvaliteten, og så mener vi, at det kræver en mere lokalt forankret skole med egne elevråd, skolebestyrelser og ledelse. Vi har brug for alle gode ideer og reaktioner på planerne. Derfor håber jeg, at mange vil benytte sig af høringen”, siger Christina Krzyrosiak Hansen.

Flere penge og flere skoler
Planerne for folkeskolen betyder konkret, at der afsættes ekstra 34,5 millioner kroner til området de kommende år. De 21,3 millioner heraf skal sikre mere realistiske budgetter på området og 10 millioner kroner går til direkte kvalitetsforbedringer.

I forhold til strukturen, der altså nu kommer i høring, vil man gå fra de nuværende fire skoler til i alt 11 lokalt forankrede skoler, hvor afstanden mellem elever, forældre, medarbejdere og ledere er så kort som mulig. Ændringerne i strukturen koster 3,2 millioner kroner.

Høring og dialog
Fra planerne blev kendt i forbindelse med budgetforhandlingerne har der været bred dialog mellem politikere og repræsentanter på folkeskoleområdet. Den dialog fortsætter også i høringsperioden.

”Forandringer er altid komplekse, men det er også en mulighed for at bygge noget nyt og bedre op. Derfor har vi også i Udvalget for Børn og Skole prioriteret at besøge de fire nuværende skolebestyrelser i høringsperioden. Vi har brug for en god dialog, hvor der er mulighed for at spørge om alt og udveksle ideer og forslag. Jeg håber den dialog vil føre til nogle gode høringssvar, som vi kan bruge i det videre arbejde”, siger Susanne Utoft Christiansen, der er formand for Udvalget for Børn og Skole.

Statsministeren bebudede i sin åbningstale tidligere på ugen, at syv kommuner på forskellige velfærdsområder ville blive sat fri fra så meget regulering og bureaukrati som muligt. Holbæk Kommune får muligheden på folkeskoleområdet. Hvis der er opbakning i kommunalbestyrelsen, vil afbureaukratiseringen kunne styrke de lokale skoler i en ny struktur.

Deltag i høringen
Hvis du vil læse høringsmaterialet og afgive høringssvar, kan du gøre det frem til den 3. december på følgende side: https://holbaek.dk/borger/boern-unge-og-uddannelse/dagtilbud-og-skoler/skole-og-sfo/hoering-af-forslag-til-ny-skolestruktur/
Hvis planerne for en ny struktur besluttes, vil de slå igennem med det nye skoleår i august 2021.

Foto: ABW