Et stort flertal i kommunalbestyrelsen har for første gang i historien godkendt et arbejdsprogram. Folkeskolen er førsteprioritet, og herudover er der fokus på beskæftigelsesområdet, ældreområdet og grønne løsninger, oplyser Holbæk Kommune i en pressemeddelelse.

Styrket fokus på en god og attraktiv folkeskole, hvor børnene lærer noget, 200 borgere på kanten af arbejdsmarkedet med i arbejdsfællesskabet, nye plejeboliger og mere vedvarende transport og energiforsyning.

Foto: ABW

Det er nogle af de indsatser i et netop vedtaget arbejdsprogram, der skal være grundlaget for de politiske prioriteringer i Holbæk Kommune de kommende år.

28 ud af i alt 30 fremmødte kommunalbestyrelsesmedlemmer stillede sig bag arbejdsprogrammet, og det gør indtryk på borgmesteren.

”Først og fremmest er jeg meget glad for, at så mange stemte for arbejdsprogrammet. Det lover godt for arbejdet i de kommende år. Men der er også et stort behov for, at vi får lavet nogle stærke prioriteringer for udviklingen af vores vedlærd. Særligt efter de sidste års mange besparelser. Derfor er folkeskolen også førsteprioriteten i arbejdsprogrammet”, siger borgmester Christina Krzyrosiak Hansen.

Behov for prioritering af velfærden
Arbejdsprogrammet har fire overordnede temaer. Det er folkeskolen, beskæftigelsesområdet, ældreområdet og grønne løsninger.

”Holbæk Kommunes økonomi er fortsat presset. Vi er dog fået sorte tal på bundlinjen, men vi skal stadig passe rigtigt godt på. Samtidig har vi altså også nogle områder, der har det så svært, at vi er nødt til at træffe nogle stærke valg for velfærden. Vi skal skabe tryghed i folkeskolen, få borgere på kanten i beskæftigelse, skabe mere værdighed for de ældre og få flere bæredygtige løsninger i spil. Det skal vi kunne prioritere – også selvom økonomien er stram”, siger Christina Krzyrosiak Hansen.

Penge skal findes i det eksisterende budget
Da Holbæk Kommune ikke forventer mærkbart stigende indtægter, skal pengene til arbejdsprogrammet findes i det eksisterende budget. Derfor godkendte kommunalbestyrelsen før sommeren en række effektiviseringer for i alt 19 millioner kroner. En del af de penge kan bruges til at løfte nogle af tiltagene i arbejdsprogrammet.

Der skal forhandles om arbejdsprogrammet i de kommende forhandlinger om Budget 2019. Her inviteres alle partier i kommunalbestyrelsen.