A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til Almene formål har doneret fem millioner kroner til udviklingsforløbet “Ledelse af elevers læring og trivsel” i Holbæk Kommunes folkeskoler, oplyser Holbæk Kommune i en pressemeddelelse. Målet er at skabe en bedre læringskultur, hvor elevernes faglige niveau får et løft og hvor eleverne trives bedre.

Fælles om vores folkeskole

Med udviklingsforløbet ønsker folkeskolerne i Holbæk Kommune at fortsætte arbejdet med at skabe de bedste forudsætninger for, at eleverne udvikler viljen og evnen til at præstere fagligt og have det godt med hinanden.

“Hvis der er noget, vi brænder for i den her kommune, så er det vores folkeskole. Det er en vigtig prioritering, at vi udvikler vores folkeskoler, så alle børn lærer og trives bedst muligt. Vi skal have stærkere forpligtende fællesskaber, hvor alle børn og unge trives, uddannes og dannes. Med denne rundhåndede donation kan vi skrue endnu mere op for vores arbejde med at forbedre alle folkeskolelevernes læring og trivsel. Det gør mig virkelig glad”, siger formand for Udvalget for Børn og Skole i Holbæk Kommune, Susanne Utoft (S).

Eleverne i centrum

De enkelte skoler skal sammen og hver for sig udvikle elevernes læring og trivsel, så elevernes får et større udbytte af undervisningen og så færre børn mistrives.

Vi vil fortsætte i de spor som vi har lagt, men med lederen tættere på medarbejdernes praksis. Vi ser frem til at se en forbedring af elevernes læring og trivsel, når de forskellige indsatser sættes i værk rundt om i klasserummene.”, siger Julie Becher, Chef for Læring og Trivsel.

Julie Becher fortæller også, at alle 45 pædagogiske ledere har været involveret og er kommet med input til projektbeskrivelsen og ansøgningen til A.P. Møller Fonden.

Fælles udvikling på alle niveauer

Den fælles udvikling handler om data- og forskningsinformeret skoleledelse. og pædagogisk ledelse tæt på lærere, pædagoger og elever. Donationen giver mulighed for at udvikle den pædagogiske ledelse tæt på praksis omkring lærerteamet. I praksis betyder det for eksempel, at nogle af lærerne får en uddannelse som dansk- og matematikvejledere. En uddannelse, som sætter dem i stand til støtte op om elevernes udvikling og som gør, at de kan sparre med faglærerne om, hvordan deres undervisning kan give eleverne endnu større udbytte.

”Som skole ønsker vi et fælles afsæt for den samlede skoleudvikling. Et afsæt, som skal omsættes til lokale mål for de enkelte skoler, hvor vi bl.a. bliver bedre til at analysere data, inddrage medarbejdernes nysgerrighed til udvikling af undervisningens praksis i professionelle læringsfællesskaber”, siger Per Gerrild, Områdeleder Kildedam.

Han suppleres af sin kollega på Tuse Skole. Her glæder daglig leder, Kirsten Staxen, sig også over, at projektet “Ledelse af elevers læring og trivsel” nu er en realitet og kan komme i gang.

”Det har været et stort ønske fra os pædagogiske ledere at komme endnu tættere på den pædagogiske praksis med brug af vores viden fra data, forskning og erfaringer fra hverdagen, så vi kan udvikle og justerer vores praksis, der hvor det giver mest mening.”, siger hun.

Foto: ABW