Køer og kunstnere. heste og højskoleelever. Landskaber og fællesskaber. I dette forår er der trængsel på Odsherreds Kunstmuseum. Alt sammen skabt af to generationer af kunstnerfamilien TRIER.

Højskolens verden, Odsherreds bakker, livet på landet – i Danmark og i Norden. Det er centrale temaer for to generationer af billedkunstnere fra højskole- og kunstner-dynastiet Trier fra Vallekilde: Troels Trier, den ældre, og hans to sønner Holmer og Ernst. Samt Troels’ søster Gudrun Trier, der er mormor til Dea Trier Mørch.

Selve Vallekilde Højskole blev oprettet i 1865 af den unge teolog Ernst Trier (1837 – 1893) på direkte opfordring af digter præsent N.F.S. Grundtvig. Ernst Trier var ikke selv udøvende kunstnere, men han havde mange kunstnere blandt sine venner og bekendtskaber, og hans svigerfar var guldaldermaleren Wilhelm Marstrand.

Til gengæld blev mange af hans efterkommere udøvende kunstnere, og deres kunstnergerning var i mange henseender knyttet til højskolen og dens idégrundlag.

Ernst Triers yngste søn Troels, den ældre, (1879 – 1962) malede med stor omhu og begejstring dyrene i landskabet – mest køer, men også en del heste. Han malede også billeder fra Vallekilde Højskole og fra højskoleverdenens motivkredse. Søsteren, Gudrun ((1877-1956) malede landskaber fra Odsherred og portrætter.

Troels fik to sønner, der også gik billedkunstnervejen: Holmer (1916 – 1999) og Ernst (1920 – 1979) fortsatte i faderens fodspor ud i landskabet og i de nordiske motiver. Men med årene blev det maleriske udtryk mere skitsepræget og eksperimenterende.

Det er denne mangfoldige billedverden, Odsherreds Kunstmuseum sætter fokus på i denne særophængning af egne værker med disse tre Trier malere. Tilsammen giver de ca. 40 billeder et indtryk af: Folk og fæ og fællesskab -hvilket også er udstillingens titel.

Pressefoto