Folkeoplysningsudvalget sætter øget fokus på at fremme trivslen og det mentale helbred hos børn og unge. Undersøgelser viser nemlig store udfordringer på området.

Børn og unges trivsel var temaet 8. juni 2022, da Folkeoplysningsudvalget mødtes med Udvalget for Kultur og Fritid. Her deltog også Søren Østergaard, forsker fra Center for Ungdomsstudier, og han satte ord og tal på, hvordan den yngre generation har det.

er er en tydelig tendens til, at de kæmper med mentale helbredsproblemer og den generelle trivsel. Tendensen ses ikke kun i Holbæk Kommune, men på tværs af kommunegrænser, og konklusionen støttes af en række undersøgelser, herunder Bevæg dig for livet – Motionsvaneundersøgelse, Ungeprofilundersøgelse og Den Nationale Sundhedsprofil.

En tredjedel af unge kvinder på 16-24 år scorer lavt på den mentale helbredsskala. For unge mænd i samme aldersgruppe gælder det for hver femte. Derfor har Folkeoplysningsudvalget nu besluttet at fokusere på trivselsfremme hos børn og unge.

”Vi har en stor gruppe, der på et eller flere parametre ikke har det godt. Mange oplever eksempelvis stress og ensomhed, og det er meget bekymrende. Derfor skal vi styrke arbejdet med trivsel og udvide de tilbud, der kan hjælpe den yngre generation”, fortæller Anders Bo Hansen, formand for Folkeoplysningsudvalget.

Planen er at arbejde strategisk med at få udbredt et budskab til foreninger om at arbejde med unges trivsel. Dertil kommer værktøjer, herunder kurser som foreningerne kan arbejde med. UngHolbæk og foreningen “Idræt, Fællesskab og Talentmiljøer” under Talentrådet er mulige samarbejdspartnere, der ligeledes kan bidrage med hjælp til målgruppen.

Kommer i forlængelse

Folkeoplysningsudvalgets arbejde kommer i forlængelse af eksisterende indsatser i Holbæk Kommune. Blandt andet arbejdes der struktureret med de unge piger i kommunes fodboldklubber som et led i en velfærdsalliance med DBU, og generelt lægges der op til et foreningsliv:

”Vi har igangsat blandt andet Fit4Kids og Jump4Fun. Det er indsatser, der har forskellige tilgange til at arbejde med børn, men alle beskæftiger sig med bevægelsesglæde, kammeratskab og fællesskab. Som endnu et led i at fremme trivslen, lægger indsatserne også op til en overgang fra selve indsatsen og til at blive en del af det etablerede foreningsliv”, fortæller Ole Hansen, formand for Udvalget for Kultur og Fritid.

På tegnebrættet er et projekt med titlen ”Trænerakademiet”. Det drejer sig om at rekruttere flere unge trænere. Projektet foreslår blandt andet udvikling af modeller for rekruttering i udskolingen og uddannelsesforløb på tværs af idrætter og foreninger. Det kan nemlig både løse en generel udfordring med manglen på frivillige i foreningslivet, men det kan også bidrage til sammenhængskraft på tværs af alder, baggrund og kultur.

Bevæg dig for livet-aftalen mellem DGI- Midt og Vestsjælland og Holbæk Kommune kan også omfatte kurser for trænerspirer helt ned til 12 år. Det har DGI gode erfaringer med, når det handler om at fastholde unge, når de bliver teenagere.

DGI’s erfaring er, at hvis unge skal fastholdes, skal der tilbydes mere end idrætsdiscipliner. Det giver mening, at børn og unge kan udvikle personlige kompetencer men henblik på at kvalificere dem til at tage ansvar og organisere fællesskaber. Kompetencer der i høj grad bliver brug for, når de har fået en uddannelse.

Dermed er et trænerakademi en af idéerne, som Folkeoplysningsudvalget kan tage med videre, når strategien for trivselsarbejdet skal udmøntes i konkrete indsatser.

 

Foto: JTL