Hvorfor er det vigtigt at kunne yde førstehjælp? Det er det, fordi det kan redde liv og en dag måske også dit eget.

I Danmark får ca. 3.500 mennesker om året hjertestop, og kun ca. 200 overlever. Chancen for at overleve et hjertestop uden for et hospital er tre gange større, hvis der ydes hjertelungeredning, inden ambulancen kommer.

Foto: PS Videnscenter.

Med et førstehjælpskursus er man godt klædt på den dag, det gælder.

PÅ PS Videnscenter holder “ABC førstehjælp” kursus i livreddende førstehjælp den 5. marts 2019.

På kurset kan man lære at håndtere de livstruende situationer, som oftest forekommer hos børn og voksne. Der lægges vægt på den praktiske udførelse og forståelse. Der vil være øvelser og en del teori.

Indholdet på kurset:

  • Nødflytning
  • Livreddende førstehjælp til bevidstløse (luftvejshåndtering)
  • Genoplivning (hjertelungeredning)
  • Genoplivning af børn
  • Håndtering af blokerede luftveje (Heimlich)
  • Orientering om og brug af hjertestarter
  • Håndtering af generelle livstruende tilstande hos voksne og børn
  • Håndtering af forbrændinger og ætsninger
  • Håndtering af chok, herunder blødninger

Kurset ligger mellem kl. 8 og 14.30, og det koster 950 kr. Man kan tilmelde sig på PS Videnscenters hjemmeside.