Borgmester Søren Kjærsgaard tager sammen med ti forventningsfulde børn fra
Mariendal og Troldhøjen det første spadestik til Jyderups nye børnehus.
Det sker torsdag den 8. oktober klokken 11.00, hvor også navnet på huset bliver afsløret.

Program for dagen:
Kl. 11.00 Borgmester Søren Kjærsgaard holder tale Børnehusets navn afsløres
Tale ved ledelsen/Thomas Aasklint og Lisbeth Petersen
Borgmester og børn tager 1. spadestik
Kl. 11.30 Traktement til børn og voksne

Når det første spadestik til Jyderups nye børnehus bliver taget af borgmester Søren
Kjærsgaard, er det ikke blot starten på en ny bygning, det er også startskuddet til en ny
aldersgruppe på Elmegården 56, hvor der tidligere har været SFO og ungdomsklub.

Nye muligheder for samarbejde
Det nye børnehus vil efter planen stå klar til indflytning i sensommeren 2016, hvor der vil være plads til 180 vuggestue- og børnehavebørn samt 35 personaler. De fleste børn kommer fra de to børnehuse Mariendal og Troldhøjen, men med det nye hus vil der være plads til en ekstra børnehavegruppe samt to ekstra vuggestuegrupper.

”Det er et stort hus, men facaderne bliver bygget, så børnene får indtryk af at have deres eget lille hus, ligesom den store legeplads bliver opdelt til både vuggestue- og børnehavebørn. De nye fysiske rammer giver masser af tryghed, og udfordringer som støtter op om børnenes sociale samspil og motoriske udvikling, og jeg glæder mig til at følge projektet i fremtiden,” fortæller formanden for Udvalget for Børn, Lars Dinesen.

Intet spadestik uden et navn
Spadestikket er første skridt på vejen til det nye børnehus, men det kommer ikke til at ske, før
huset har fået sit navn. Forud for det første spadestik har der været en navnekonkurrence i
gang, som nu er slut. Dommerkomiteen har fundet navnet til Jyderups nye børnehus, og det
vil blive afsløret af borgmester Søren Kjærsgaard, inden han sammen med ti børn fra
Mariendal og Troldhøjen tager de første spadestik.

Soeren-Kjaersgaard-4-dec-2013_150x225

”Det nye børnehus i Jyderup vil kunne tilbyde børn og voksne nogle fantastiske rammer både indendørs og udendørs. Beliggenheden i nærheden af skolen åbner nye muligheder for samarbejde mellem aldersgrupper. Det skaber et højt fagligt niveau, som er helt i tråd med vores børne- og ungepolitik,” fortæller borgmester Søren Kjærsgaard.

Bæredygtigt byggeri
Beslutningen om et nyt børnehus i Jyderup udspringer fra strategien for arealoptimering, der handler om at udnytte de fysiske rammer bedre. Derudover kommer det nye hus til at leve op til Holbæk Kommunes ambition om miljørigtigt og bæredygtigt byggeri.