Inden påsken sætter ind, kan de første kunder i Holbæk Kommune se frem til at modtage deres nye affaldsbeholder til pap samt en ny miljøkasse til farligt affald. Det forventer Fors A/S, der står for affaldshåndteringen på vegne af kommunen.

Alle husstande i Holbæk Kommune vil frem mod den 1. juni modtage deres nye beholdere som led i kommunens nye, udvidede affaldsordning, som desuden medfører, at mad- og drikkekartoner fremover skal sorteres samme med plast. Ordningen skal bidrage til den grønne omstilling og sikre, at endnu flere materialer bliver genanvendt i stedet for brændt.

“Vi glæder os til at komme i gang med at køre de nye affaldsbeholdere ud. Vi arbejder hver dag for at understøtte kundernes grønne adfærd og gøre det endnu nemmere for dem at træffe klimavenlige valg. Det gælder også, når vi har med affaldssortering at gøre. Her kan den nye beholder hjælpe kunderne med at sortere endnu mere og dermed øge genanvendelsen,” siger affaldschef i Fors A/S, Annette Vangslev.

Den nye affaldsordning bliver indført som følge af Folketingets beslutning om at ensrette affaldssorteringen i Danmark for at sikre endnu mere genanvendelse. Når den nye affaldsordning træder i kraft den 1. juni, vil alle husstande i Holbæk Kommune fremover også skulle sortere pap i den nye beholder, farligt affald i den nye miljøkasse samt sortere mad- og drikkekartoner i samme beholder, de nu sorterer plast i.

“Vi ved, at de nye ændringer kan give anledning til spørgsmål, og derfor sørger vi for løbende at opdatere vores hjemmeside, ligesom vores kundecenter selvfølgelig er klar til at hjælpe. Vores hensyn er at gøre overgangen til den nye ordning så nem for alle kunder som muligt,” siger Annette Vangslev.

Kilde

Foto: JDL