Lisa Schrader blev som den første færdig med sit kandidatspeciale med topkarakter på kandidatuddannelsen i medicin på Holbæk Sygehus. Hun valgte Region Sjælland, fordi der er tid til den studerende.

Hvordan fjerner man en byld i bagdelen med en kanal til endetarmen, en anal fistel, uden at ødelægge lukkemuskulaturen? En forsimplet forklaring lyder, at en kirurg trækker en snor igennem kanalen og lader snor og byld følges ad ud af kroppen. Kroppen afstøder nemlig af sig selv fremmedlegemer inklusive sådan en snor.

Medicinstuderende Lisa Schrader har skrevet kandidatspeciale om den behandlingsmetode, og hvordan den har hjulpet godt 40 patienter på Holbæk Sygehus. Specialet har hun lavet på Kirurgisk Afdeling, hvor hun har haft forskningslektor Birgitte Brandstrup og overlæge Gunnar Olaison som vejledere.

– Jeg havde et tæt samarbejde med mine vejledere og var på intet tidspunkt overladt til mig selv. De brugte meget tid på mig, og jeg fik altid svar på mine mails, siger Lisa Schrader.

Mindre sygehuse værdsætter studerende
En af de helt afgørende årsager til, at Lisa Schrader valgte at tage de sidste år af sin kandidatuddannelse på Region Sjællandsporet er den sikkerhed, tryghed og genkendelighed, der ligger i at være på det samme sygehus og et fast hold af medstuderende.

– Sygehusene Region Sjælland er mindre end i hovedstaden, du kan ofte få hands-on, fordi der bare er færre om buddet. Det hele er mindre, du bliver genkendt på gangen. Alt i alt føler du dig meget velkommen og værdsat som studerende, siger Lisa Schrader.

Under arbejdet med kandidatspecialet var hun knyttet til forskningsgruppen på Kirurgisk Afdeling på Holbæk Sygehus.

– Det var en fornøjelse med Lisa. Hun er meget dygtigt og meget selvstændig, siger forskningslektor Birgitte Brandstrup, der var vejleder for Lisa Schrader.

Skriver artikel til Proktologisk tidsskrift
Lisa Schrader fik 12 for sit speciale.

Den undersøgelse, som Lisa Schrader har lavet i sit kandidatspeciale, viser, at behandlingen for anale fistler på Holbæk Sygehus er bedre end eller på højde med de internationale publicerede standarder. Undersøgelsen viser også, at langt de fleste patienter, der er behandlet med snor-metoden, næsten ingen gener har under og efter behandlingen, og deres livskvalitet forbedres.

Næste skridt for Lisa Schrader er at skrive en videnskabelig artikel til et proktologisk tidsskrift ud fra kandidatspecialet.

Tilmelding

Hvis man ønsker at starte på Region Sjælland-sporet i foråret 2021, er der tilmeldingsfrist fra den 15. november til den 1. december 2020 – begge dage incl.
Du skal være indskrevet på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet for at kunne søge Region Sjælland-sporet. Læs mere om tilmeldingen på KUnet.

Uddannelsen er en del af optakten til øget optag på medicinstudiet og en komponent i et endnu tættere samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet og Region Sjælland om at sikre den bedst mulige uddannelse og en god spredning af læger.

I 2021 vil kandidatuddannelsen være fuldt udrullet fra 1.-6. semester med plads til, at ca. 150 studerende kan læse deres kandidat i medicin i Region Sjælland.

 

Lisa Schrader. Pressefoto.