Erfaringerne med cykelgader er derfor meget sparsomme i Holbæk Kommune, og faktisk er det også sådan i resten af landet. Derfor vil politikerne ikke lægge sig fast på en endelig løsning for trafik på Højen fra start.

”På et afholdt borgermøde i maj kom et ønske fra Trafikudvalget for Højen, Diget, Hegnet, Godthaabsvej, Vænget og Bakken frem om, at afspærringerne fra sidevejene gøres permanente fra start. I en forsøgsperiode har vejene været afspærrede og vil være det frem til den dag, hvor cykelgaden står færdig. Fra politisk side vil vi dog gerne afvente med at træffe beslutning om permanent afspærring, og først gøre det på et oplyst grundlag. Derfor gennemføres der en evaluering af trafikmængden på Højen, når cykelgaden er åbnet, og det er på denne baggrund, at vi vil træffe en beslutning om mulig afspærring af sidevejene,” fortæller John Harpøth, viceborgmester og formand for Udvalget for Klima og Miljø.

Formålet med cykelgaden er via hastighedsdæmpende foranstaltninger at øge sikkerheden for de bløde trafikanter. Foranstaltningerne skal desuden være med til at sikre en lav fart, og at bilisterne bliver nødt til at færdes på cyklisternes præmisser.

”Vi afventer evalueringen for at se, om bilisterne finder alternativer ruter, og at cykelgadens udformning og hastighedsdæmpende tiltag dermed holder trafikmængden nede. Viser det sig ikke at være tilfældet, så er en mulig løsning, at vi afspærrer en eller flere af sidevejene,” fortæller John Harpøth.

Da der ikke har været udført en cykelgade på denne måde før i Holbæk Kommune med bl.a. bump og hævede flader, kan evalueringen give meget nyttig viden forud for etableringen af andre cykelgader i Holbæk Kommune. Erfaringerne vil desuden også kunne være relevante på landsplan.

Læs mere her

Foto: ABW