Når man flytter til en ny bolig, får man ofte nye ting og møbler. Helt ubemærket kan man pludselig stå med en underforsikring, der svarer til en kæmpe selvrisiko. Derfor anbefaler GF Forsikring på Vestsjælland, at man bruger flytning som en anledning til at tjekke sin forsikringsdækning.

I løbet af august og september har flyttefirmaerne og venner med stærke flyttearme særligt travlt. Ifølge Danmarks Statistik er det i disse måneder, at flest danskere skifter adresse.

Mange unge mennesker forlader deres forældres hjem, mens mange studieboliger også bliver skiftet ud med familieboliger. Efter endt uddannelse får man bedre råd og nye ønsker og krav til sin bolig. IKEA-møblerne får selskab af dyre designklassikere, og mængden af indbo vokser næsten ubemærket i både omfang og værdi.

Udfordringen er, at boligen pludselig rummer flere værdier end indboforsikringen tager højde for. Fænomenet hedder underforsikring, og det oplever man bl.a. hos det kundeejede selskab, GF Forsikring.

Foto: GF forsikring

– For de fleste begynder det nok med flytningen fra studieboligen til det første rigtige hjem. Derfra bliver indboet gradvist bedre og mere værdifuldt. Ofte tager man et spring i forbindelse med en flytning, og derfor er det et oplagt tidspunkt at få tjekket sine forsikringer, siger Charlotte Wiik fra GF Vestsjælland, der har kontor i Sorø, Slagelse og Holbæk.

Mange opdager underforsikring for sent

Er man underforsikret, opdager mange desværre først, når det er for sent. Fx i forbindelse med en vandskade eller indbrud, hvor man står med skadet eller stjålet indbo.

Din forsikringsdækning skal passe til dig. Hverken mere eller mindre, og har man ikke forsikret sig med den korrekte forsikringssum, risikerer man at få mindre erstatning end det, der er mistet eller skadet – også selvom tingene ikke udgør den fulde forsikringsum. Det skyldes, at forsikringssummen er et udtryk for den maksimale erstatning, der kan udbetales i forbindelse med en skade, og at man i udregningen af erstatningen også tager udgangspunkt i den faktiske værdi af indbo i boligen.

I tilfælde hvor en taksator vurderer, at der er tale om en underforsikring, vil der blive beregnet en forholdsmæssig erstatning.

– Hvis man er underforsikret, får man ikke fuld dækning udbetalt, og det svarer til at have en meget høj selvrisiko. Det kan man undgå ved at tjekke sine forsikringsdækninger med et par års mellemrum, i forbindelse med flytning, eller hvis man fx arver, siger Charlotte Wiik.

Overforsikring er en dårlig forretning

Man kan også risikere at være overforsikret. Overforsikring betyder, at man betaler for meget for sine forsikringer. Det kan eksempelvis være, hvis forsikringen dækker mere end det, man reelt har brug for.

– Når man flytter til en mindre bolig er det også en god ide at få tjekket sine forsikringer. Flytter man til færre kvadratmeter, så kan det være, at man kan få en billigere forsikring, slutter Charlotte Wiik fra GF Forsikring på Vestsjælland.

***

Faktaboks: Sådan beregnes en underforsikring

Du har valgt en forsikringssum på dit indbo på 800.000 kr. Du har værdier for 800.000 kr. men i forbindelse med en flytning køber du nye ting og møbler for 200.000, og dit indbo er nu 1. mio. kr. værd. Ved et indbrud får du stjålet værdier for 100.000 kr. Uheldigvis har du ikke fået justeret din forsikringssum op, og du får kun erstattet 80.000 kr. til genkøb af stjålne genstande

Regnstykket er:

800.000 kr. (forsikringssum)/1 mio. kr. (faktiske værdier) x 100.000 kr. (stjålne genstande) = 80.000 kr. i erstatning. Populært sagt er der en selvrisiko på 20.000 kr. pga. underforsikringen.

GF Forsikring har lavet en video, der forklarer emnet underforsikring. Se den her

To gode råd mod underforsikring

Tjek som minimum dine forsikringer, når der sker ændringer i dit liv. Fx flytning, fødsel, bryllup, skilmisse, nyt job, pension og når børnene flytter hjemmefra. Alternativ er det godt med et forsikringstjek ca. hvert andet år.

Få overblik over dine værdier, når du flytter: Kig på alle dine ting, tøj, smykker, møbler osv., og noter værdien. Tag gerne billeder i samme ombæring, det er godt til dokumentation. Når du ved, hvad værdien af dit indbo er, bliver det lettere at tilpasse indboforsikringen og forsikringssummen, og du undgår være over- eller underforsikret.