Når kommunens unge efter sommerferien starter på en ungdomsuddannelse, vil flere end tidligere tage vejen til EUC, SoSu-skolen eller en anden erhvervsuddannelse, skriver Holbæk Kommune i en pressemeddelelse.

Sidste år startede 177 af de unge i Holbæk Kommune på en erhvervsuddannelse, mens det i år bliver hele 196. Det er en fremgang på 10,7 procent og det højeste antal siden 2014. Tallene afspejler 9. og 10. klasselevernes førsteprioritet i forbindelse med marts måneds ansøgning til ungdomsuddannelse.

Foto: ABW

”Vi glæder os over fremgangen og ser frem til at tage imod de nye elever. Der er mange muligheder i en erhvervsuddannelse, og det virker til, at vores egen indsats og vores samarbejde med blandt andre Holbæk Kommune har betydet, at flere unge har fået øjnene op for det”, fortæller Steffen Lund, der er direktør for EUC Nordvestsjælland.

EUC og Holbæk Kommune samarbejder, udover information og studievejledning, også omkring brobygning mellem folkeskolen og erhvervsuddannelserne. Således deltager elever fra Holbæk 10. klassecenter en dag om ugen i undervisning på enten EUC eller SoSu-skolen, og derudover har alle 9. og 10. klasseelever mulighed for at lave den obligatoriske projektopgave som et praktisk projekt på en erhvervsskole.

Herudover fortsætter EUC og Holbæk Kommune sammen med Erhvervsforum og Dansk Byggeri arbejdet med en partnerskabsaftale, hvor der er fokus på både at få flere unge til at vælge erhvervsuddannelserne og på at skaffe praktikpladser til alle unge i kommunen.

Flere i uddannelse
Årets ansøgertal viser også, at i alt 117 flere unge har søgt en ungdomsuddannelse i år end sidste år. Det skyldes, at der er flere unge, der afslutter folkeskolen.

Selvom flere i år har valgt en erhvervsuddannelse, er de gymnasiale uddannelser fortsat de mest populære blandt de unge i Holbæk Kommune. Til sommer starter 705 unge således på en gymnasial uddannelse som HTX, HHX eller den almene STX. Derudover starter 466 i 10. klasse.

”Det er helt afgørende for både de unges jobmuligheder og for arbejdsmarkedet generelt, at så mange som overhovedet muligt får en uddannelse. Vi får brug for alle hænder og hoveder. Derfor har vi stort fokus på at få alle godt videre efter folkeskolen, både til de gymnasiale og erhvervsrettede uddannelser”, forklarer Lars Dinesen, der er formand for Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse.