Nogle unge har brug for en ekstra hånd på vejen mod uddannelse og job. Derfor har den tværfagligt organiserede ungeindsats i Holbæk Kommune kørt en brobyggende indsats for netop denne målgruppe. Indsatsen hedder ”Broen til Uddannelse” og har været i gang fra januar 2018 til marts 2020.

Indsatsen har bestået i at ansætte mentorer, virksomhedskonsulenter og en projektleder. Det har nu vist sig at have vellykkede resultater, for mange af de 100 deltagende unge har fået en hjælpende hånd, der har ført til uddannelse og job.

Midlerne til den særlige indsats er kommet fra puljen ”Job-bro til uddannelse”, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering står bag. I alt har 11 kommuner været en del af styrelsens projekt, og heraf er det Holbæk Kommune, der samlet har hjulpet flest unge i uddannelse og job.

– Vi har hjulpet 29 procent af de unge fra projektet i uddannelse og yderligere 29 procent i job i den periode, indsatsen har varet. Derudover er det også lykkedes at rykke udsatte, isolerede unge ud at isolationen. Det er meget positive resultater, og de gode erfaringer og metoder tages derfor med videre i Ungeindsatsen, fortæller Lars Dinesen, formand for Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse.

Samarbejde med Biltema
En del af projektet har været et særligt samarbejde med virksomheden Biltema. I samarbejdet har Biltema i Holbæk fungeret som træningsbane for unge, som ikke umiddelbart var klar til at komme i almindelig praktik.

I praksis har en mentor fra projektet haft sin daglige gang i virksomheden og støttet de 4-5 unge, der løbende har været i praktik. Tre af de unge har nu fået et ordinært job i Biltema, og to unge overvejer nu at uddanne sig indenfor området.

Arbejdet med flere unge på vej mod uddannelse og job og færre i isolation fortsætter, også selvom projekt ”Broen mod uddannelse” stopper. Erfaringerne vil blive videreført til blandt andet projektet ”Mod til uddannelse”, der skal hjælpe psykisk sårbare unge til at gennemføre en uddannelse og klare et arbejde. Det er de målrettede forløb med mentorer, virksomhedsindsatser samt gruppeforløb, der videreføres i fremtidige indsatser.

Derudover er flere medarbejdere fra projektet blevet fastansat i Ungeindsatsens mentor- og kontaktpersonteam Transitten fra 1. april og arbejder videre med konkrete borgere. Ligeledes fortsætter det tætte samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, herunder EUC i Holbæk, hvor ”Broen til uddannelse” har haft til huse, og ”Mod til uddannelse” nu ligger.

Foto: ABW