Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der ved nybyggerier og større renoveringer på kommunale ejendomme i videst muligt omfang skal opsættes solceller.

Holbæk Kommune har på nuværende tidspunkt solcelleanlæg på toppen af 24 kommunale ejendomme. Det antal kan komme til at stige i fremtiden.

”Jeg er glad for, at vi nu i Kommunalbestyrelsen har truffet en principbeslutning om, at der i videst muligt omfang skal opsættes solceller i forbindelse med nybyggeri og større renoveringer. Solcelleanlæg på toppen af kommunale bygninger er en oplagt mulighed for os som kommune, da vi forholdsvis nemt og hurtigt kan få mere grøn strøm. Det vil også være et vigtigt skridt for at nå vores mål om at blive CO2-neutral i Holbæk Kommune i 2050,” fortæller Karen Thestrup Clausen, der er formand for Udvalget for Klima, Miljø og Natur i Holbæk Kommune. Hun tilføjer:

”Selvom vi stadig har behov for at opsætte solcelleanlæg i det åbne land for at nå klimamålsætningerne, så er fordelene ved at opsætte solceller på kommunens tage, at det oftest kan opsættes og tilsluttes hurtigere end de store markanlæg. Samtidig generer det naboerne mindre, og så kan det frigøre plads til for eksempel mere skovrejsning og udtagning af lavbundsjorde.”

Kigger også på andre opsætningsmuligheder

Udover at kigge på kommunale bygninger vil Holbæk Kommune også kigge nærmere på potentialet for opsætning af solceller på infrastruktur.

”Det kan for eksempel være overdækninger på parkeringspladser og stisystemer. Det er ikke noget, som vi i Danmark har så meget erfaring med, men det har de i Tyskland, Holland og Frankrig. Derfor skal vi have afklaret, om infrastrukturprojekter er relevante for Holbæk Kommune og udgør en god business case,” fortæller Lars Qvist, formand for Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling. Han pointerer, at umiddelbart har solceller på infrastruktur den fordel, at det ikke er helt så teknisk kompliceret at opsætte solcellerne, som det kan være på eksisterende bygninger, samtidig med, at der er større arealer, hvor de kan sættes op.

De største kommunale anlæg er på tagene af Jyderup Skole (208,5 kW), Svinninge Skole (120 kW) og Bjergmarkskolen (118,8 kW).

Fakta

Med principbeslutningen vil det fremadrettet være udgangspunktet for alle sager om nybyggeri og gennemrenoveringer af kommunale bygninger i Holbæk Kommune, at opsætning af solcelleanlæg skal inddrages. Hvis byggeprojekter skal undtages fra principbeslutningen, skal årsagen forklares i forbindelse med den politiske behandling af projektet. Forklaringer for ikke at sætte solceller op kan være, at der i et klima- og miljøperspektiv findes bedre alternativer på den konkrete sag, eller at der er andre hensyn, for eksempel økonomiske, der vægter højere. For eksempel kan det være en fordel i tæt bebyggede områder at etablere beplantning på taget på grund af biodiversitet, klimatilpasning og for at modvirke genskin.

Bjergmarkskolen – pressefoto