Det ser lysere ud med økonomien i Holbæk Kommune. Næste år kan kommunen sammenlagt bruge flere penge på velfærd. Men den statslige serviceramme kræver samtidig besparelser, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Det er ingen hemmelighed, at Holbæk Kommune særligt fra 2014 til 2017 måtte kæmpe hårdt for at få udgifterne til at passe med kommunens indtægter. De seneste år har det set lysere ud, og den udvikling fortsætter med Budget 2020. Dog pointerer Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen, at kommunalbestyrelsen stadig ikke er i mål med at genoprette økonomien.

”Vi har længe kæmpet rigtig hårdt med økonomien. Der er ydet en virkelig solid og sej indsats både fra medarbejderne og politikerne. Det begynder vi for alvor at høste frugterne af. Når det så er sagt, er vi ikke i mål med genopretningen af vores velfærdsområder endnu”, siger Christina Krzyrosiak Hansen, der er borgmester i Holbæk Kommune.

Optimismen baserer sig på det oplæg til budget 2020-2023, der kommer til første behandling i Økonomiudvalget på onsdag i næste uge efter kommunalbestyrelsens budgetcamp torsdag og fredag

”Vi har penge i kassen igen, og det giver mulighed for at prioritere nogle af de områder, der trænger til det. For mig er det afgørende, at vi holder hånden under velfærden. Jeg ser blandt andet gerne, at vi løfter vores folkeskoler, og det ser ud til, at det ligesom sidste år er muligt”, siger Christina Krzyrosiak Hansen.

Udover folkeskolen bliver der også rum til at prioritere blandt andet det specialiserede socialområde, hvis budget næste år udvides markant.
Nødvendige omfordelinger

I 2020 er der alt i alt mulighed for at bruge cirka 60 millioner ekstra til velfærd. Det dækker over, at Holbæk Kommune på nogle områder bruger mere og på andre bruger mindre.

”Selvom vi nu kan investere i vores velfærd, er der langt fra plads til forbrugsfest. Statens serviceloft sætter rammen for, hvor mange penge vi må bruge. Derfor er vi nødt til at indstille os på, at når vi vil investere i ét område, skal vi finde pengene på et andet. Sådan er virkeligheden, og sådan forventer jeg, at situationen vil se ud de kommende år”, forklarer borgmesteren.

Budgetforslaget giver også flere penge til anlæg, hvilket kan øge investeringerne i lokal udvikling, bygninger, cykelstier og veje.
Den kommende måned forhandler de politiske partier om investeringer og besparelser, og senest den 5. november skal Budget 2020-2023 være godkendt. Økonomiudvalget forventes at sende et budgetforslag i høring den 3. oktober.

”Jeg vil i den kommende tid mødes med alle de politiske partier til forhandlinger om budgettet, og jeg ser gerne, at vi lander en bred budgetaftale, hvor vi får inddraget borgerne. Derfor ser jeg også meget frem til borgermødet i Kuben på Holbæk Seminarium den 3. oktober,” slutter Christina Krzyrosiak Hansen.