Et projekt med fokus på idrætsfællesskaber for social udsatte voksne står til at få flere penge og dermed blive forlænget. Beslutningen tages onsdag den 2. februar, når Udvalget for Kultur og Fritid holder møde.

I 2021 var Holbæk Kommune vært for DM i gadefodbold for hjemløse og udsatte. Det skete i samarbejde med nonprofit organisationen OMBOLD, der har udviklet et fodboldkoncept målrettet samfundsgrupper, der ikke naturligt opsøger idrætsforeninger. Hvert år deltager omkring 250 spillere fra hele landet i mesterskabet, der også i år var en succes.

– Det var en stor begivenhed, at vi i Holbæk Kommune var vært ved DM i efteråret. Det gik strålende, og der blev i forlængelse heraf etableret et lokalt OMBOLD-hold i samarbejde med Holbæk Bold & Idrætsforening. Det går rigtig godt, og vi ønsker derfor at fastholde projektet, fortæller Ole Hansen, formand for Udvalget for Kultur og Fritid.

2 år mere

Det konkrete forslag går ud på at indgå en samarbejdsaftale mellem Holbæk Kommune og OMBOLD om at forlænge projektet i 2 år. Det gælder fra 1. april 2022 til 31. marts 2024, og selve fodboldtræningen er forankret i Holbæk Bold & Idrætsforening (HB&I).

Målgruppen er fortsat socialt udsatte borgere, der ikke selv opsøger foreningslivet. Projektet medvirker til fysisk træning, opbygning af sociale fællesskaber, styrkelse af deltagernes sociale kompetencer og selvværd samt reduktion deltagernes eventuelle misbrug. Og den potentielle forlængelse af projektet glæder direktøren i OMBOLD.

– På rekordtid er der etableret et velbesøgt fodboldtilbud for udsatte borgere i Holbæk Kommune. Det skyldes den store opbakning, der har været fra det lokale foreningsliv og kommunen. Nu er aftalen snart på plads, så den lokale træning fortsætter. Det ved jeg, at de lokale spillere er begejstrede for, da fællesskabet om fodbold virkelig har gjort en forskel i hverdagen for mange af dem.

Nu bliver næste skridt at få endnu flere udsatte til at blive en del af OMBOLDs fodboldfællesskab i Holbæk, fortæller Martin Pedersen, direktør i OMBOLD.

Finansieringen af projektet sker dels med midler fra Kultur og Fritid samt allokering af medarbejderressourcer hos Social Indsats og Udvikling, og det er vigtigt for formanden for Socialudvalget.

– Vi skal støtte og udvikle mulighederne for socialt udsatte, og det kan vi med en forlængelse af samarbejdet med OMBOLD. Alle har brug for at være en del af et positivt, meningsfuldt fællesskab, som giver gode oplevelser, sociale aktiviteter og selvtillid. Det er netop dét, som blandt andet fodbold kan give, og derfor er det vigtigt at afsætte de nødvendige midler til arbejdet, fortæller Bente Juul Röttig, formand for Socialudvalget.

Selve træningen finder sted én gang om ugen i dagtimerne og varer 2 timer. Fodboldtræningen varetages altid af to trænere, og der afholdes desuden stævner rundt omkring i landet, som det lokale hold deltager i.

Som led i projektet tilbydes deltagerne også sejlads med galeasen Hjalm, ligesom der i dialog med HB&I vil være fokus på at få deltagerne integreret som en del af foreningslivet.
Hvis forslaget godkendes, vil der i 2022, 2023 og 2024 samlet blive afsat hvad der svarer til 395.690 kr.

Pressefoto