Sejr Klimateknik ApS
Alléparken 88 A
4300 Holbæk
60147175
info@sejrklima.dk

Følg Sejr Klimateknik på Facebook
Følg Thomas Sejr, Sejr Klimateknik på LinkedIn

Din samarbejdspartner om ventilation
Sejr Klimateknik i Holbæk har været en samarbejdspartner og leverandør af store og mindre projekter indenfor ventilation og klimateknik igennem fem år. Det har naturligvis været en spændende proces for firmaet at blive bredt dækkende indenfor ventilation til boliger, erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner. Virksomheden har været i støt vækst gennem årene, og den søger på sin Facebookside løbende nyt, erfarent mandskab til nye, krævende opgaver.

Ventilation, er det ikke bare noget med at skifte luften ud?
Thomas Sejr sender sine medarbejdere afsted for at foretage andet end ”bare at skifte luften i lokalet ud” på en travl arbejdsdag. Der er flere grunde til, at der vigtigt, ja, bydende nødvendigt at sørge for, at den luft, som vi har omkring os og indånder, bliver erstattet med frisk og ren luft. Det betyder, at dér, hvor mennesker og dyr opholder sig siger lovgivningen, at der skal være etableret et driftssikkert system bestående af rør og slanger, af filtre og måleudstyr med elektronik og ventilatorer. Med det formål at sikre, at luften i lokalet er i orden, og at det er trygt for alle at opholde sig dér.

Lige fra ventilationssystemerne, som vi kender dem fra emhætten over komfuret og ovnen derhjemme i køkkenet til det helt store system i en montage- eller lagerhal i industrien, skal de dimensioneres og fungere dag efter dag og år efter år, og derfor skal der naturligvis fagfolk ind over beregningen, installationen og serviceringen. Det udstyr, de rørsystemer og alt det elektriske og mekaniske har Sejr Klimateknik erfaring for at etablere og servicere. I et tæt, professionelt samarbejde med alle de øvrige entreprenører giver Sejr dit projekt liv, mens det vokser op fra en skitse på tegnebrættet eller på skærmen til virkelighed.

En sund bygning
Udluftning, ventilation, indeklima, CO2-aftryk, god økonomi i varmegenvinding og mindre sygefravær er nogle af de centrale ord, som gennem projekterne – store eller små – skal indtænkes nøje. Vi mindes jo alle gennem årene de overvejelser og diskussioner, der er kommet til offentlighedens kendskab, når der har været dårlige ventilationssystemer. Skriver vi her ordet ”skimmelsvamp”, farer der for de fleste af os billeder igennem hovedet om store, sorte og ulækre plamager, som er noget af det værste og mest sygdomsfremkaldende, vi kan få ind i vores boliger og alle andre bygninger. Så skimmelsvamp, fugtighed og manglende ekspertise har vi – og mange bygherrer – vel lært helt skal undgås fra starten af ethvert byggeri.

Byggerier og renoveringer både af boliger for mennesker og til arbejdspladser, hvor vi skal opholde os de fleste af vores vågne timer, kan komme til at fremstå som skræmmeeksempler. I vores tid sker der jo ofte det, at byggerier bliver lavet, så alt er tæt og isoleret for at spare energi til opvarmning. Men jo tættere den bygning er, som vi fremstiller, jo mere fokus skal der nødvendigvis være på, at hele bygningen skal kunne ånde.

En sikker og gennemtestet måde at klare udfordringerne med indeklima på, er at få en fagperson med tidligt i projektet til gennemgå lokalerne og bygningerne med det formål at få beregnet, hvad der skal til for at sikre et godt indeklima. Der skal være et godt kendskab til bygningsreglementet vedrørende ventilation og stor erfaring til, og her træder medarbejderne hos Sejr Klimateknik og deres samarbejdspartnere til.

Deres baggrund sikrer, at du som ansvarlig kan gå til dit projekt med tryghed og sikkerhed både for tidsplan og økonomien. Og skal der foretages ændringer, når beregningerne skal overføres til et optimalt ventilationssystem, skal der også ekspertise til. Indeklimaet, uanset hvor vi er – hjemme, i sportshallen, på arbejdspladsen eller i erhvervslivet – er en yderst vigtig parameter, og for sundhedens og økonomiens skyld skal indeklimaet naturligvis indtænkes lige fra starten af.

Et eksempel fra virkeligheden
Det er ikke altid, at der skal sættes det helt store i værk for at få indeklimaet og ventilationen til at fungere godt. I forbindelse med ombygningen af en stor sal, der skulle bruges til fester, sang og musik, blev ventilationssystemet dimensioneret af fagfolk. Der skete en fejl ved monteringen af de store rør i loftet, og da det hele stod færdigt og blev afprøvet, viste det sig, at akustikken ikke var god nok.

En fagperson blev tilkaldt med det rette udstyr, og det viste sig, at lyden blev kastet rundt i hele salen. Rørene blev flyttet en smule til den ene side, og så kunne salen bruges af både kor og symfoniorkestre. Så den gode ventilation drejer sig ikke ”bare” om at få flyttet noget luft ud af et lokale. God ventilation drejer om, at den virksomhed, som står for opgaven, forstår det samlede projekt i alle enkeltheder.

Sejr Klimateknik har erfaringen med at have gode og stabile fagfolk som medarbejdere, et kendskab til alle et ventilationsprojekts enkeltdele og et netværk, som sikrer, at Sejr står for fagligheden i alle dit projekts detaljer.

sølvpartner