Anklagemyndigheden hos Midt- og Vestsjællands Politi fik i går mandag ved en tilståelsessag idømt fire unge mænd fængselsstraffe på 1 års fængsel til en nu 18 årig mand, fængsel i 1 år 3 måneder til to mænd på 19 og 21 år samt 1½ års fængsel til den fjerde mand på 23 år. Den 21-årige udbad sig betænkningstid, mens de tre øvrige modtog dommen, der omfattede 56 bedrageriforhold med en tilsigtet økonomisk vinding på ca. 770.000 kr.

De fire mænd var blevet anholdt den 29. oktober 2020 og har alle siddet varetægtsfængslet frem til gårsdagens retsmøde som mistænkte for mange bedrageriforhold over for især ældre kvinder på Sjælland.

De fire mænd havde fundet ofrene ved navnesøgning via internettet, hvorefter ofrene var blevet kontaktet telefonisk under foregivelse af, at der var tale et opkald fra ofrenes pengeinstitut eller Nets, fordi der var problemer med enten et betalingskort eller foregået mistænkelige transaktioner på ofrenes bankkonti. Herved fik de nu dømte overtalt ofrene til enten at udlevere selve betalingskortet med tilhørende kode eller få adgang til ofrenes netbank via personlige oplysninger, som også var oplyst til de nu dømte.

De mange bedrageriforhold blev begået på knap fem uger op til anholdelsen sidste efterår, idet de dømte alle havde et ønske om en hurtig økonomisk gevinst, hvor også såkaldte ”mulddyr” blev involveret for at sløre pengestrømmen i bedragerisagerne.

De berørte pengeinstitutter og Nets fik i mange tilfælde standset de igangsatte transaktioner på ofrenes betalingskort og bankkonti, så de nu dømte fik ikke hele udbyttet af den tilsigtede økonomiske vinding på samlet ca. 770.000 kr. i sagerne.

“Længden af frihedsstraffene viser, at retten har set alvorligt på denne type kriminalitet, hvor man groft udnytter ældre borgeres tillid og måske også usikkerhed over for digitale muligheder”, udtaler anklager Julie Binau fra anklagemyndigheden hos Midt- og Vestsjællands Politi og fortsætter:

“Jeg lagde ved min sagsfremstilling før domsafsigelsen vægt på, at de mange bedrageriforhold var begået af flere i forening og at der var tale om organiseret og systematisk bedrager”, siger anklageren til sidst.

Alle fire dømte blev i forbindelse med domsafsigelsen løsladt efter varetægtsfængslingen og vil senere blive indkaldt til afsoning af den idømte straf.

Politiet og anklagemyndigheden vil nu også kigge lidt nærmere på den rolle, som de såkaldte ”mulddyr” har spillet med at sløre pengestrømmen i disse bedragerisager for at kunne afgøre, hvorvidt der også foreligger strafbare forhold for disse personers vedkommende.

Kilde

Foto: ABW