I år er det 30 år siden, at Odsherreds Trafikmuseum åbnede for første gang. Ideen til trafikmuseet kom fra nu afdøde Aksel Valentin-Petersen fra Asnæs, der i 1991 søgte et egnet sted til at udstille sine flotte modeller af skibe og færger, der havde sejlet på Isefjorden samt flere af Statsbanernes/DSB’s færger. Se mere på www.trafikmuseet.dk

Inden længe var en række lokale mennesker i gang med at finde et passende sted til et trafikmuseum i Nordvestsjælland, og Odsherreds Jernbane stillede pakhuset på Hørve station til rådighed for museet.

Odsherreds Trafikmuseum blev åbnet i maj 1992, og allerede fra starten havde museet samlinger af billeder og effekter med relationer til den kollektive trafik i og omkring Odsherred. Udstillingen på museet er løbende blevet fornyet, og i 2021 blev med en særudstilling sat fokus på tørveeventyret i Åmosen under 2. Verdenskrig. Netop i 2021 var det 80 år siden, at sidesporet fra Vedde Blokpost mellem Stenlille og Vedde blev anlagt. Den udstilling vil fortsat kunne ses i 2022.

Når museet den 28. maj åbner op for sæson 2022, vil der også været nyt at kigge på. Privatbanernes billettrykkemaskine, der står på museet, fylder 100 år, så der vil være udstilling om billetter m.m. Maskinen bruges fortsat til trykning af billetter til Vestsjællands Veterantog. Det er 25 år siden, at jernbaneforbindelsen over Storebælt blev nedlagt, så der dukker nok også en ”ny” færge op på museet.

Generalforsamling og aften om færger

Torsdag 21. april, kl. 19:15 afholder Odsherreds Trafikmuseum generalforsamling på museet, Hørve Stationsvej 9 i Hørve iht. foreningens vedtægter. Generalforsamlingen plejer at tage ½-times tid.

Efter generalforsamlingen er der som sædvanligt et arrangement. I år vil Morten Salicath, der er aktiv i Dansk Færge-historisk Selskab, fortælle om foreningen og hans interesse for færger. Med Mortens indlæg suppleret med billeder fra danske færgeoverfarter markeres grundlaget for trafik-museets start for 30 år siden og 25-års jubilæet for jernbaneforbindelsen over Storebælt.

Færgerne på Storebælt forsvandt helt året efter, da vejbroen over Storebælt åbnede. Dermed var det også slut for Storebælts kaffe og biksemad.
Alle er velkomne til både generalsamling og medlemsmødet, men det er kun medlemmer af støtteforeningen, der har stemmeret ved generalforsamlingen.

Pressefoto