Hos PsykInfo Region Sjælland kan man alle hverdage få anonym rådgivning om psykisk sygdom, behandling og recovery. Som noget nyt holder rådgivningen i år åbent gennem hele sommeren, så mennesker med spørgsmål om psykisk sygdom også kan få råd og sparring i ferieperioden.

Psykisk sygdom holder ikke ferie. Derfor har man hos PsykInfo Region Sjælland i år besluttet at holde tilbuddet om rådgivning åbent gennem hele sommerferieperioden. Anne Mette Billekop, leder af PsykInfo, fortæller:

– Særligt i år giver det god mening at tilbyde rådgivning også i sommerferien, da vi forventer et øget behov i kølvandet på genåbningen af samfundet. Mange mennesker har været mentalt påvirket af det seneste års mange corona-omvæltninger, og nogle har måske holdt sig tilbage med at opsøge hjælp på grund af smitterisikoen. I en ferieperiode, hvor man kommer lidt ned i gear, kan bekymringer og usikkerhed omkring psykisk sygdom tumle rundt i hovedet, og så står PsykInfos rådgivere klar til at tale med én.

Alle henvendelser er velkomne

Gennem hele sommeren vil der på alle hverdage sidde sundhedsfaglige medarbejdere klar til at rådgive dem, der henvender sig. Man kan kontakte PsykInfos rådgivning om hvad som helst, der handler om psyken og psykisk sygdom.

– Alle slags spørgsmål er velkomne – vi rådgiver om alt lige fra psykiske kriser og komplekse sygdomsforløb til mistrivsel og viden om specifikke psykiske sygdomme. Det kan handle om et menneskes egen personlige proces med at komme sig fra psykisk sygdom eller de udfordringer, pårørende kan opleve, når de er tæt på et menneske med psykisk sygdom. Det kan handle om, hvordan man kan få lægens hjælp, hvilken hjælp man kan få i behandlingspsykiatrien eller måske i en patientforening. Intet er for stort eller småt, og vi plejer at sige, at hvis du er i tvivl, så ring, afslutter Anne Mette Billekop.

Ring eller mød op

Man kan enten ringe på telefonen eller møde op til en personlig rådgivning på PsykInfos adresser i henholdsvis Roskilde og Næstved. Tilbuddet henvender sig både til mennesker, der har en udfordring med psykisk sygdom og til mennesker, der er pårørende til en, der har det psykisk svært. En pårørende kan fx være en ven, kollega eller et familiemedlem. Fagpersoner som fx lærere, pædagoger, sygeplejersker eller sagsbehandlere kan også ringe og få rådgivning om psykisk sygdom eller mistrivsel. Rådgivningen hos PsykInfo er anonym, uvildig og gratis.

Fakta

Ring til PsykInfos rådgivning på 70 25 02 60
Telefonens åbningstider:
Mandag-onsdag: 9-15
Torsdag: 14-18
Fredag: 9-15

På PsykInfo adresser i henholdsvis Næstved og Roskilde kan du komme direkte ind fra gaden til en personlig rådgivning uden at have bestilt en tid.

Næstved – kom ind fra gaden:
Farimagsvej 40, Næstved
Mandag og onsdag kl. 9-15
Roskilde – kom ind fra gaden:
Københavnsvej 26F, 1.
Tirsdag kl. 9-15 og torsdag kl. 14-18

Om PsykInfo Region Sjælland:

PsykInfo er psykiatrisk enhed for information, brugerstyring og recovery i Psykiatrien Region Sjælland og fungerer som rådgivnings-og udviklingsenhed. Dvs. PsykInfo tilbyder rådgivning, arrangementer og vidensformidling samt står bag udviklingsprojekter og indsatser, der har til formål at styrke brugerinddragelse og recoveryorientering samt at nedbryde tabu om psykisk sygdom.

Læs mere på www.regionsjaelland.dk/psykinfo

Foto: ABW