Tanken med eventbanken er at give en hånd til lokale ildsjæle, så de kan låne udstyr og få hjælp til planlægning og afholdelse af større og mindre arrangementer. Der er nemlig meget at tage stilling til ift. logistik, tilladelser med mere. Det er den viden og synergi, som nu bliver samlet i den nye eventbank.

”I Holbæk Kommune er vi så heldige at have nogle særdeles aktive lokalområder, der arbejder med events, aktiviteter og det lokale fællesskab, for eksempel Tølløse Festival, Spirefestivalen på Tuse Næs og Ø-Dur på Orø. Hen over året arrangeres et væld af lokale aktiviteter, og det vil kommunen gerne støtte yderligere. Derfor ser eventbanken nu dagens lys, hvor lokale initiativer kan låne udstyr og dermed også lettes for udgifter,” fortæller Ole Hansen, formand for Udvalget for Kultur og Fritid.

Eventbanken er tænkt som en støtte til lokale arrangementer, hvor godkendte folkeoplysende foreninger samt almennyttige fonde, og ikke-kommercielle aktører, kan låne udstyret. Udstyret er indkøbt til kommunens egne arrangementer, men bliver gjort tilgængelig for lokale brugere i eventbanken.

Eventbanken indeholder

Cykelhegn og byggepladshegn
Betonbænk/afspærring
Bord/bænkesæt (under produktion, forventes på lager i starten af 2021)
Telte (under produktion, forventes på lager i starten af 2021)
”Vi har en række store events i løbet af de næste par år, blandt andet den store børneteaterfestival Aprilfestival og Tour de France. Her er der stor fokus på sikkerhed, og derfor har vi indkøbt udstyr, da det økonomisk giver mening, så vi ikke skal ud at leje udstyr fra gang til gang. Når udstyret ikke anvendes til de store events, vil det derfor være muligt for lokale foreninger at låne udstyret i stedet for, at det bliver pakket væk, ” fortæller Ole Hansen.

Driften af eventbanken placeres hos Skvulp Fonden, der arrangerer årets store ikke-kommercielle havnekulturfestival i kærlighed til fællesskabet.

”Eventbanken er en indlysende god idé, hvor både praktiske løsninger og rådgivning kan blive til gavn og glæde for almennyttige initiativer og arrangementer i kommunens lokalområder. Skvulp har gennem årene oparbejdet stor ekspertise med håndtering af grej og gode råd ved afvikling af arrangementer, der ikke er kommercielle, men drevet af en frivillig indsats. Vi ser derfor frem til samarbejdet med Holbæk Kommunes Kultur og Fritidssekretariat, som vi i forvejen er i tæt samarbejde med,” siger Jan Løve, bestyrelsesformand for Skvulp Fonden.

Sådan lånes udstyret

Booking af materiale og udstyr sker på www.holbaek.dk/kultur-og-fritid/foreninger/laan-og-lej/holbaek-eventbank.

Det koster et administrationsgebyr på kr. 1.000,- pr. samlet udlån.

Aflevering og afhentning af udstyr sker på Industrivej 14 B, 4340 Tølløse. Låner skal selv stå for udgiften til transport.

For at kunne låne udstyr skal låneren være en godkendt folkeoplysende forening, en almennyttig fond eller en aktør, der modtager driftstilskud fra Holbæk Kommune. Den Event man låner udstyret til, skal foregå i Holbæk Kommune og være af en karakter, som kommunen kan støtte efter kommunalfuldmagtsreglerne eller anden lovgivning.

Kilde

Foto: JTL