Alle unge skal have mulighed for et sundt og trygt ungdomsliv. Det er centralt i ”Fælles om ungelivet” – et program, som Holbæk Kommune skal arbejde med.

Holbæk Kommune er blandt de 10 udvalgte kommuner, der kommer til at arbejde med programmet ”Fælles om ungelivet”. Gennem fire år vil kommunen arbejde for i højere grad at skabe grundlaget for, at alle unge i hele kommunen kan få et sundt, spændende og trygt ungdomsliv, hvor alkohol og rusmidler ikke spiller en markant rolle.

I Holbæk Kommune ligger unges forbrug af alkohol og rusmidler på niveau med resten af landet. Det er højt, sammenlignet med andre europæiske lande. Formålet med programmet er derfor at skabe nye og bedre ungdomsfællesskaber, som er uden alkohol og rusmidler, og hvor ansvaret herfor flyttes fra de unge selv til de voksne omkring dem. For at nå målet skal en tværgående arbejdsgruppe fra Holbæk Kommune arbejde sammen med skoler, lokalområder, forældre og unge om at skabe rammerne for relevante og trygge fællesskaber.

Erfaringer fra Island

Det er Sundhedsstyrelsen og TrygFonden, der står bag programmet. De drager stærke erfaringer fra Island, der i en længere årrække har arbejdet og lykkedes med at reducere unges forbrug af alkohol og rusmidler – netop i tæt samarbejde med forældre, skoler, fagområder og lokale fritidstilbud. Og programmet glæder Holbæk Kommunes borgmester, der ser det som en stærk anledning til samarbejde.

”Vi får en virkelig stærk anledning til at samarbejde med vores skoler, forældre, fritidstilbud og lokalområder om det vigtige emne, som ungetilbud og fællesskaber uden alkohol og rusmidler er. Vi skal tilbyde alternativer af høj kvalitet, der er interessante nok, til at vores unge vælger dem til. Samtidig får vi mulighed for at dele erfaringer og viden med andre kommuner, så vi bygger videre på det, der allerede fungerer, i stedet for at bygge nyt,” fortæller Christina Krzyrosiak Hansen.

Programmet løber i fire år, og udover ønsket om reduktion af unges forbrug af rusmidler og alkohol, skal projektet lokalt føre til ny viden og konkrete resultater i forhold til ungekulturen i kommunen.

”Vi skal væk fra projekttænkning og isolerede indsatser til mere sammenhængende og bæredygtige samarbejder. Det kræver en gentænkning af den måde, vi organiserer os på og samarbejder om unge. Fokus skal være på et overordnet mål om at skabe mest muligt værdi, hvor vi bruger vores ressourcer på den bedste måde. Det får vi mulighed for nu, når vi skal arbejde systematisk og databaseret og kan trække på en kæmpe vidensbank fra Island og andre kommuner,” fortæller Sisse Østergaard Ravnholt, programleder for Fælles om Ungelivet i Holbæk Kommune.

23 kommuner har ansøgt om at blive en del af ”Fælles om ungelivet”. Det er skaleret ned til de 10 kommuner, der udover Holbæk tæller Thisted, Varde, Hedensted, Esbjerg, Nyborg, Egedal, Kalundborg, Lemvig og Syddjurs.

I 2020 deltog fem kommuner i et pilotprojekt, og de bliver nu bliver mentorer for de nye såkaldte programkommuner. Samtidig er ”Fælles om Ungelivet” desuden på vej med et digitalt koncept, som vil være tilgængeligt for alle kommuner. Konceptet offentliggøres i maj 2024.

Foto: ABW