Engvang – Den Grønne Skole tilbyder undervisning fra 5. – 10. klasse samt mulighed for fortsættelse i tilbuddet ved aftale om ekstra modningsår eller STU. Der undervises som udgangspunkt i fuld fagrække med fokus på at tage folkeskolens afgangsprøver. Skemaerne tilrettelægges ud fra UVM’s vejledende timetal, trinmål og med synlige læringsmål.

Undervisningen er af høj faglig kvalitet, sådan at alle elever modtager en undervisning der er tilpasset deres faglige niveau og læringsstile. Skolen har en undersøgende tilgang til hver enkelt elev, der i samspillet med lærerne løbende opklarer og udvikler, hvordan undervisningen bedst kan tilrettelægges. Samtidig har de som underliggende mål at fremme elevernes evner til at indgå i sociale sammenhænge med fokus på egalitet og kompromis. Derfor arbejdes der mod at mest muligt af undervisningen foregår inden for gruppen, så eleven oplever at indgå i forpligtende fællesskaber.

Skolens udgangspunkt er at hjælpe eleven til at etablere tryghed i forhold til sine primære voksne og undervisere og opleve skolen som et sikkert og dejligt sted at være.

Ud fra elevens behov kan rammen tilpasses individuelt. Samtidig er skolens fokusmål at hjælpe og støtte eleverne i at indgå i sociale sammenhænge og fællesskaber, så de ikke oplever sig isolerede –  i et omfang, som fungerer for den enkelte. Skolen arbejder med social træning, fælles aktiviteter og klasseundervisning i det tempo, eleven kan overkomme, men hele tiden med fokus på UVM’s faglige læringsmål.

Engvang bygger på skabelsen af attraktive fællesskaber med god plads og hensyn til den enkelte. I rammer præget af tryghed og rummelighed skabes grundlaget for gensidig forståelse, og modet til at deltage positivt i og tage ejerskab for fællesskabet fremmes.

Kontakt

Engvang – Den Grønne Skole
Engvang 2
4300 Holbæk
Email: engvang@engvangskole.dk
Telefon: 88443343

Pressefoto