Kære frivillige, medlemmer og samarbejdspartnere. Fællesskab Tølløse ønsker alle et rigtig godt nytår! Uden gode medspillere som jer ville vi slet ikke eksistere.

Vi har haft et fanstatisk 2023 takket være jeres engagement, evner, energi, ildhu og vilje til at gøre en forskel. Lad os gøre det næste år lige så fabelagtigt. Vores nytårsforsæt her ved overgangen til 2024 er hverken flere mavebøjninger eller indkøb af en skridttæller. Det er ”same procedure as last year”: Nemlig masser af festligt fællesskab og knaldgod komik og kultur.

Godt nytår til jer alle

Jesper Knudsen, formand, Fællesskab Tølløse

Foto ABW

Tølløse Festivalen – brug for nye kræfter – sæt kryds i kalenderen 1. februar.
Tølløse Festivalen 2023 var en stor succes og endda med økonomisk overskud. Alligevel er tidspunktet kommet, hvor der er brug for nye kræfter og for at gentænke festivalen.
Derfor indkalder Festivalen og Fællesskab Tølløse til offentligt møde om festivalens fremtid torsdag den 1. februar, kl. 20.00 i Kulturhuset No1.

Vi har brug for alle gode indspark. Der er ingen hellige køer. Målet med mødet er samtidig at skaffe nye frivillige til at sidde i vores styregruppe.

VIL DU VÆRE MED?
Fællesskab Tølløse er en forening, der er aktiv på mange områder. Foreningen er dynamisk og optager gerne nye interessegrupper, der ønsker at starte en aktivitet, evt. som en
selvstyrende projektgruppe.

Ønsker du at være med, kan det ske på flere måder.

1. Meld dig ind i foreningen og støt med et kontingent, som p.t. er på kr. 250/år
2. Bliv frivillig i en eller flere aktiviteter.
3. Har du, evt. sammen med andre, en aktivitet du ønsker at udvikle, kan den optages som et projekt.
4. Bliv hjælper på forskellige måder.

Se mere om Fællesskab Tølløse på vore hjemmeside: http://faellesskabtollose.dk/
Ønsker du at melde dig ind i Fællesskab Tølløse? Klik her: http://faellesskabtollose.dk/bliv-medlem/
Ønsker du at blive frivillig? Klik her: http://faellesskabtollose.dk/bliv-frivillig/
Ønsker du at blive aktiv i cafeen? Klik her: http://faellesskabtollose.dk/aktiv-i-cafeen/
Ønsker du at blive ”En grøn mand”? Klik her: http://faellesskabtollose.dk/gronne-maend/
Ønsker du at blive frivillig på Tølløse Festival? Klik her: http://www.toelloesefestival.dk/tilmelding-somfrivillig/

Ønsker du at være frivillig på Klassisk Efterår Tølløse? Skriv til: frederik@klassiskefteraar.dk
Ønsker du at blive en del af litteratur-læsegruppen? Skriv til: tranebente@gmail.dk
Ønsker du at blive en del af stigruppen? Skriv til sti@faellesskabtollose.dk
Ønsker du at blive en del af strikkecafén? Skriv til: tinafredsoe@gmail.com
Ønsker du at blive en del af Erhvervsfællesskab Tølløse? Skriv til: stina@upnorth-studio.com

Fællesskab Tølløse er et spontant opstået projekt, som har en vision om at arbejde for et positivt fællesskab, arbejde for at Tølløses borgere tager et medejerskab for byen og arbejde for at Tølløse bliver en god by at leve i. Målet skal nås ved at mobilisere de positive kræfter i byen og forene dem i en fælles indsats. Du kan kontakte Fællesskab Tølløse på mail : kontakt@faellesskabtølløse.dk