Målingen viser, at virksomhederne på en række parametre i 2020 lå langt over, end hvad de gjorde i 2015. Det er en udvikling, der naturligvis glæder Søren Stavnskær, formand for Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv i Holbæk Kommune.

”Overordnet set tegner målingen et yderst positivt billede af erhvervslivets udvikling i Holbæk Kommune. Det er svært ikke at få armene ned. Ledigheden er blevet lavere, virksomhederne ser foreløbigt ud til at have klaret sig relativt godt under coronakrisen, vi havde en god stigning i antallet af virksomheder, virksomhederne styrkede hinanden ved primært at afsætte lokalt eller regionalt, og en større andel blandt tilflytterne end blandt fraflytterne havde en videregående eller faglært uddannelse. Målingen giver os dermed et klart indblik i, hvor vi stod i 2020 ved indgangen til coronakrisen. Sammen med erhvervslivet er vi i dialog om, hvordan vi fra politisk side kan understøtte det, så den positive udvikling fortsætter,” fortæller Søren Stavnskær, der dog også tager de forbehold, om vi endnu har set den fulde effekt af coronakrisens indvirkning på erhvervslivet, og hvad krigen i Ukraine kommer til at få af betydning på lidt længere sigt.

Af særlige pointer fra erhvervsmålingen kan fremhæves:

Antallet af private fuldtidsjobs fra 2015-2020 i Holbæk Kommune steg mere end i resten af landet. Den største vækst var i beskæftigelse inden for private velfærdsinstitutioner (behandling, pleje og pasning).
Holbæk Kommune har en mangfoldig erhvervsstruktur med virksomheder og job indenfor mange forskellige brancher. De to største brancher er detailhandel samt bygge og anlæg. Generelt er kommunen stærkt specialiseret inden for erhverv, som er lokalt orienteret (afsætter lokalt eller regionalt).
Både på etablerings- og overlevelsesraten lå virksomhederne i 2020 over resten af Region Sjælland.
De samlede investeringer pr. årsværk (nyt udstyr og ny teknologi) var større i kommunen end på landsplan.
33% af pendlerne ind til kommunen havde mellemlang eller lang videregående uddannelse, mens det samme kun var gældende for 27% af udpendlerne. 17.600 borgere pendlede ud ad kommunen, mens ca. 10.500 kørte ind for at arbejde.
I forhold til hele Region Sjælland har Holbæk Kommune en højere andel med en mellemlang eller lang videregående uddannelse end resten af regionen. Til gengæld har kommunen en lavere andel faglærte.
Blandt tilflytterne i 2020 var flere med videregående eller faglært uddannelse, end blandt dem, som flyttede fra kommunen.
Antallet af private fuldtidsjobs fra 2015-2020 i Holbæk Kommune steg mere end i resten af landet. Den største vækst var i beskæftigelse inden for private velfærdsinstitutioner (behandling, pleje og pasning).
Både på etablerings- og overlevelsesraten lå virksomhederne i 2020 over resten af Region Sjælland.
De samlede investeringer pr. årsværk (nyt udstyr og ny teknologi) var større i kommunen end på landsplan.

Fakta

Iris Group har udarbejdet målingen (fra juni 2022). Målingen er baseret på valide tal fra Danmarks Statistik, hvordan erhvervslivet i Holbæk Kommune så ud i 2020.

Analysen er et redskab til at kunne prioritere eventuelle nye politiske indsatser og til at skabe et overblik over udviklingen i det lokale erhvervsliv. Analysen præsenterer et overblik over situationen for erhvervslivet i 2020 og dermed det første år med corona.

Foto: ABW