Holbæk Kommunes Udvalg for Børn og Skole har netop godkendt, at forældre til børn i kommunens dagtilbud kan søge orlov for deres børn, hvis de passer dem hjemme. Dermed slipper de for at betale for pladsen.

”Der er stort pres på børnefamilierne lige nu. Mange forældre har valgt at holde deres børn hjemme fra dagtilbuddene, som regeringen anbefaler. Det er med til at holde smitten nede, men alligevel betaler de jo for pladserne. I den situation vil vi gerne give en håndsrækning og samtidig håber vi jo også, at forældrene vil fortsætte med at holde børnene hjemme. Det giver os simpelthen bedre muligheder for at holde børnene i små grupper”, siger Susanne Utoft Christiansen, der er formand for Udvalget for Børn og Skole i Holbæk Kommune.

På samme møde godkendte udvalget også en sag om kommunens SFO’er. Den betyder, at forældrene til børn i SFO bliver kompenseret med et beløb svarende til en måneds betaling.
”Der er næsten ingen børn, der kan benytte SFO’en her under nedlukningen, men forældrene er stadig forpligtet til at betale for tilbuddet. På det område giver vi en rabat svarende til en måneds betaling. SFO’erne er et helt vildt vigtigt tilbud, og det er afgørende, at forældrene holder fast i børnenes pladser og holder ud en tid endnu. Så kan børnene og de voksne forhåbentlig snart mødes igen”, siger Susanne Utoft Christiansen.

Det er Holbæk Kommunes egen beslutning at give mulighed for orlov i dagtilbud og rabat i SFO’erne. Udgifterne vil således heller ikke blive refunderet som andre corona-relaterede udgifter.
”Vi er alle trætte af Corona, men vi er nødt til at holde ud et stykke tid endnu. Vi kan ikke gøre noget, der grundlæggende tager presset af forældrene lige nu, men det er vigtigt, at vi gør hvad vi overhovedet kan. Samtidig er det også afgørende, at vi bidrager til at holde smitten nede. Derfor er jeg også rigtig glad for tiltagene”, siger Susanne Utoft Christiansen.
Forældre vil få direkte besked om det praktiske i forhold til orlov for børnene og rabatten i SFO på Børn i Holbæk Kommune eller AULA.

Fakta

For dagtilbuddene gælder følgende:

• Ordningen træder i kraft fra den 1. februar 2021 og gælder foreløbigt frem til den 28. marts.
• Forældre kan selv passe deres børn i en tidsbegrænset periode og få orlov for barnet uden at miste pladsen.
• Forældrene kan tilmelde barnet til orlov i en eller flere på forhånd fastlagte moduler af to ugers varighed.

For SFO’erne gælder følgende:

• Forældre der i januar 2021 har børn indmeldt i SFO 1 og 2 ved Holbæk Kommunes folkeskoler kompenseres med et beløb svarende til en måneds forældrebetaling (1/11 af den årlige betaling).
• Hvis forældrene modtager søskendetilskud og/eller er omfattet af en hel eller delvis fripladsordning modregnes dette i kompensationen.

Foto: ABW