Fire af de største ungdomsuddannelser i Holbæk Kommune er gået sammen om en ny elevtjeneste. Den skal sikre et godt ungeliv og modvirke frafald fra ungdomsuddannelserne.

EUC Nordvestsjælland på Absalonsvej, Slotshaven Gymnasium, Stenhus Gymnasium og Nordvestsjællands HF & VUC er gået sammen med Holbæk Kommune om en elevtjeneste.

Elevtjenesten gør op med de skarpe skel mellem kommunens og skolernes støtte til eleverne. Som det er i dag, har skolerne blandt andet mentorordninger, rådgivnings- og coachingtilbud til de unge. Kommunen står for blandt andre misbrugsrådgivning, psykologtilbud og vejledning, når unge ønsker at skifte uddannelse.

Rykker ud på skolerne
Hidtil har der været et samarbejde mellem parterne, men med den nye Elevtjeneste rykker kommunen simpelthen sine tilbud fysisk ind på de fire skoler. Ved at samle ressourcerne, der hvor eleverne er, vil der således være hjælp at hente i Elevtjenesten, uanset hvilken udfordring en ung kommer med. Samtidig vil fagpersonerne omkring de unge lære hinanden personligt at kende, hvilket vil gøre det nemmere at finde de rette løsninger for den enkelte unge.

Både skolerne og Holbæk Kommune håber, at Elevtjenesten kan medvirke til, at de unge får et bedre ungeliv og at frafaldet fra ungdomsuddannelserne reduceres.

Åbent arrangement

Nordvestsjællands HF og VUC markerer åbningen internt. EUC på Absalonsvej og Slotshaven Gymnasium samt Stenhus Gymnasium markerer åbningen med et åbent arrangement for de involverede parter.

Åbningen finder sted mandag den 4. september 2017 efter følgende plan:

Kl. 9.30 – ca. 10.30: Stenhus Gymnasium, Stenhusvej 20
Kl. 11.00 – ca. 12.00: EUC – Absalonsvej, Absalonsvej 20
Kl. 14.00 – ca. 15.00: EUC – Slotshaven, Slotshaven 1