300 af kommunens ældste folkeskolelever mødes den 26. september 2017 til demokratidag.

Eleverne skal først arbejde med en case om lokal udvikling for unge. Ungdomsbyrådet har sat en pulje med 30.000 kroner på højkant, som det vindende projekt kan benytte.

Repræsentanter fra forskellige partier i Holbæk Kommune deltager også i en plenumdebat, hvor de unge kan få svar på spørgsmål om blandt andet deres hverdag, valget og skoler.

Eleverne skal efterfølgende stemme på deres foretrukne parti/kandidat. De skal sætte deres kryds i stemmebokse, som til det ”rigtige” valg, og resultatet bliver samme dag offentliggjort på Ungdomsbyrådets og UngHolbæks Facebookside.