Emrah Tuncer

På Tuse Næs brugte 32 elever fra skolen i Udby fredagen på at pleje Bognæs Langdysse. Eleverne slæbte grene væk fra højen og rev græs for at få den 5500 år gamle dysse til igen at fremstå synlig.

Eleverne fra en 4. og en 5. klasse fra skolen i Udby arbejde hele dagen på at pleje den gamle langdysse ved Bognæs. Børnene slæbte blandt andet grene væk, som deres lærer Thomas Bruun og præst i Udby Sogn Mikkel Vale dagen forinden havde savet af dyssens buske og træer.

Børnene gik til opgaven med stort engagement: ”Eleverne arbejde godt sammen, jeg tror alle hyggede sig og lærte lidt ”, fortæller elevernes lærer Thomas Bruun.

Mange andre, heriblandt den lokale grundejerforing, sætter også pris elevernes flotte arbejde: ”Mange siger, at der ikke sker noget spændende på Næsset, men så se lige der”, siger en begejstret formand for grundejerforeningen Karen Coulhart om initiativet. Hun havde også is med til de hårdtarbejdende børn og voksne.

Idéen bag projektet
Elevernes lærer Thomas Brunn havde før arbejdsdagen søgt råd og vejledning hos museumsdirektør og arkæolog Cille Krause ved Roskilde Museum for at sikre, at plejningen fandt forsvarligt sted:”Vi har gjort vores yderste for at efterlade en smuk og godt plejet høj efter alle regler og vejledninger”, siger Thomas Brunn.

Plejningen af gravhøjen skal sammen med et større skoleprojekt give eleverne viden om landbrugets første tid i Danmark og samtidig styrke deres indsigt i lokalområdets for- og nutid.