I Holbæk Kommune fortsætter hele 42 procent af eleverne fra 10. klasse i en erhvervsuddannelse. Fast undervisning hos EUC og SoSu-skolen er en af årsagerne til det gode resultat, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Foto: ABW

Der er på Christiansborg rejst forslag om at flytte 10. klasse fra folkeskolen til erhvervsskolerne for at få flere til at tage en erhvervsfaglig uddannelse. I Holbæk Kommune fortsætter hele 42 procent af eleverne fra 10. klasse på en erhvervsuddannelse, mens 53 procent vælger en gymnasial uddannelse. Kommunen maner derfor til besindighed, før man begynder at ændre i strukturen:

”Vi kan se, at det gør en enorm forskel, at vores 10. klassecenter arbejder målrettet og meget konkret med at gøre eleverne interesseret i en erhvervsuddannelse. Så skulle vi nu ikke bruge kræfterne på at bygge videre på det, der virker. På den måde kan vi nå de fælles mål om at sikre tilstrækkelig arbejdskraft og give de unge kompetencer til at skabe sig et godt og interessant arbejdsliv”, siger borgmester Christina Krzyrosiak Hansen.

Undervisning på erhvervsskolerne
Den væsentligste årsag til de gode resultater i Holbæk er, at 10. klassecenteret har et tæt samarbejde med de lokale erhvervsskoler.

”Hver tirsdag rykker eleverne helt fysisk fra deres normale klasseværelser og ud til enten EUC Nordvestsjælland eller SoSu-skolen, hvor de bliver undervist i fag, der matcher deres uddannelser. Det gør overgangen til en erhvervsuddannelse lettere og er samtidig med til at pirre elevernes interesse for de erhvervsrettede job”, forklarer Jesper Kongsgaard, der er leder af Holbæk 10. klassecenter.

Udover den ugentlige undervisningsdag har 10. klassecenteret også fokus på erhvervsuddannelserne, når eleverne hvert år skal lave den obligatoriske projektopgave. Eleverne har således mulighed for at bytte den skriftlige rapport ud med en praktisk opgave, som laves i samarbejde med en af erhvervsskolerne. En mulighed, der også findes i Holbæk Kommunes 9. klasser.