Arbejdsindsatsen fra 25 skoleelever, støtte og udstyr fra Vipperød Lokalforum samt en temauge på Kildedamsskolen. Det var, hvad der skulle til for at åbne et stykke skov midt i Vipperød.

Stoltheden lyser ud af ansigterne på Team Lav en Trampesti – og det er fuldt forståeligt. For her under det falmende løv i en tidligere pæreplantage i Vipperød har 25 skoleelever fra 2. til 9. klasse som led i en temauge knoklet for at rydde en trampesti. Dermed har de givet en gave til sig selv og lokalsamfundet.

”Vi havde et område på omkring 13.000 m2 her midt i Vipperød, hvor man ikke har kunnet lege. Det har tidligere været en pæreplantage, men var blevet til et tæt tjørnekrat. Med projektet har vi åbnet op, så man kan lufte hunden, børnene kan lege og på skolen kan vi bruge det i naturfagsundervisningen. Børnehaven ligger også kun 200 meter herfra, så de kan også bruge skoven nu.”, siger Søren Meinert, der er en af initiativtagerne til projektet samt naturfagslærer på Kildedamsskolen og desuden aktiv i Vipperød Lokalforum.

Elevernes arbejde er foregået i forbindelse med en fælles temauge for Kildedamsskolens afdeling Vipperød og afdeling Ågerup. Her er konceptet et minisamfund, hvor eleverne blandt meget andet melder sig til forskellige typer arbejde. Et af disse jobs var at lave en trampesti, og her meldte der sig altså 25 elever til.

Lokalt ønske om tilgængelig natur
Ideen til en trampesti i den tidligere pæreplantage har dog huseret noget længe i lokalområdet. Senest kom ideen frem på et stormøde.

“På Lokalforums stormøde i foråret udtrykte mange borgere ønske om gøre naturen nær Vipperød mere tilgængelig. Takket være samarbejdet med skolerne er det nu lykkedes at få åbnet for adgang til gåture og naturnær leg i den gamle pæreplantage”, siger formanden for Vipperød Lokalforum Carsten Svensgaard.

Vipperød Lokalforum har også bidraget til de tungere dele af arbejdet med stien og har desuden stillet de redskaber til rådighed, som eleverne har brugt i deres arbejde. Men også helt almindelige mennesker har bakket op om arbejdet med trampestien.

”Vi manglede på et tidspunkt nogle marksten, så vi kunne markere trampestien. Så skrev jeg ud på Lokalforums Facebookside, og dagen efter var der en landmand, som læssede stenene af til os. Det er jo skønt med den hjælp”, siger Søren Meinert.

Indvielse

Den 5. oktober blev trampestien så officielt indviet. Holbæk Kommunes borgmester Christina Krzyrosiak Hansen fik æren af at klippe snoren.

”Det her er et skønt projekt. Børnene har jo lavet et fantastisk stykke arbejde, og jeg er ret sikker på, at de vil huske deres temauge, og det de opnåede i lang tid. Samtidig er det jo et godt eksempel på, at skolen er en del af lokalsamfundet, og at når man går sammen med eksempelvis lokalforum og andre gode kræfter, så kan man hurtigt rykke noget. Så stort tillykke til alle i Vipperød og omegn med den nye trampesti”, siger Christina Krzyrosiak Hansen.

Som navnet siger, skal der trampes for at holde en trampesti åben. Derfor er det nu op til Vipperøds borgere, hunde, børn, naturinteresserede og alle mulige andre at trampe løs i den gamle pæreplantage.

At det er muligt skyldes et tæt lokalt samarbejde mellem skole, lokalforum og naturligvis en masse ungdommeligt knofedt fra de 25 elever.

Foto: Holbæk Kommune