Fastfrysning af grundskyld bliver indregnet i ejendomsskatterne i 2. halvår 2016  penge

I forbindelse med finansloven for 2016 er det besluttet, at grundskylden for boligejere er uændret fra 2015 til 2016.

Ejendomsskatten for 2016 er beregnet. Den er på vej ud til grundejerne digital, pr. post eller pr. brev.

1. rate ejendomsskat 2016 skal betales med det beregnede beløb senest d. 5. februar 2016.
De berørte grundejere vil få tilbagebetalt den grundskyld, der er betalt for meget, som en nedsættelse af 2. rate 2016.

Fastfrysningen
Fastfrysning af grundskylden gælder for

  • ejerboliger, dvs. parcelhuse, rækkehuse, ejerlejligheder, sommerhuse mv.

Lovforslaget om fastfrysning af grundskylden ventes vedtaget i januar 2016.

Se desuden Holbæk Kommune og Skatteministeriet