Politiken bringer en interessant historie, hvor man advarer mod at installere filtre og andet grej til at rense det vand, der kommer ud af hanen.

Dels koster det penge uden grund, da vandet i Danmark er rent og godt. Dels kan det måske oven i købet fjerne nogen af de gode stoffer fra vandet.

Vand fra hanen, foto: ABW

I artiklen udtaler Hans-Jørgen Albrechtsen, der er ekspert i drikkevandsforurening og professor på Institut for Vand og Miljøteknologi på DTU blandt andet følgende:

Vi må sige klart til forbrugerne, at de skal lade være med at købe de filtre, slår han fast.

Aktivt kul kan som udgangspunkt fjerne det, producenterne lover – pesticidrester og i et vist omfang tungmetaller. Det er veldokumenteret. Men der er ingen tungmetaller og pesticidrester i drikkevandet, og siger videre:

Grænseværdierne for drikkevand er ekstremt lave i Danmark. Hvis du drikker juice, kaffe eller spiser stort set hvad som helst, er risikoen for at få flere tungmetaller og pesticidrester ind meget større, end hvis du drikker vand, siger han og forklarer, at vi i forvejen har væsentlig strengere regler for test af vores drikkevand end resten af EU.