En 26-årig mand fra Holbæk er den 10. marts 2021 idømt et år og fire måneders ubetinget fængsel for at have haft samleje med en kvinde, der ikke havde samtykket heri. Manden blev dømt for både voldtægt og et voldsforhold begået samme nat.

Den dømte i sagen forklarede, at han havde sovet og ikke kunne huske, at han skulle have haft samleje med den forurettede.

Omdrejningspunktet i sagen var derfor ikke, om den forurettede kvinde med ord eller handling kunne have givet den dømte grund til at tro, at hun havde samtykket til samleje, men om han havde haft forsæt til samleje med den forurettede.

”Retten fandt efter en samlet vurdering, at den tiltalte havde handlet med forsæt, og retten var dermed enig med anklagemyndighedens vurdering af sagen,” siger senioranklager Louise Hansen fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet fik anmeldelsen om voldtægten tidligt om morgenen den 10. januar 2021, og en patrulje kørte til Hørve i Odsherred, hvor den 26-årige mand blev anholdt, sigtet for voldtægt. Samme dag blev han varetægtsfængslet, og han har siddet fængslet siden da.

Før og efter 1. januar
Flere medier har gentagne gange ønsket anklagerens kommentar til, hvordan sagen var faldet ud, hvis dette var foregået før 1. januar 2021, hvor lovændringen på området trådte i kraft. Midt- og Vestsjællands Politi vil dog gerne slå fast, at det ikke er muligt at udtale sig om.

”Bevistemaerne i denne sag er naturligvis bundet på, hvilken paragraf i straffeloven, der har været fokus i sagen. Det betyder, at beviserne relaterer sig til, om straffelovens paragraf om voldtægt, som den var affattet på gerningstidspunktet, var overtrådt, og om dette var sket forsætligt. Derfor kan vi ikke sige noget om, hvordan sagen var gået før lovændringen,” siger senioranklager Louise Hansen.

Den 26-årige mand fra Holbæk er dømt for voldtægt mod en bekendt, 20-årig kvinde fra Odsherred, samt et voldsforhold mod en anden ung bekendt kvinde, og dem dømte ankede dommen. Der er fortsat navneforbud i sagen.

Kilde

Foto: ABW