Januar 2020 har PS Videnscenter studiestart på 3 moduler på diplomuddannelsen i ledelse. Der er tilmeldingsfrist til alle modulerne i december. 

Drømmer du om nye muligheder?

Har du en drøm om at blive leder, eller ønsker du at blive afklaret i forhold til lederrollen, så er diplommodulet ”Det personlige lederskab og forandring” et godt sted at begynde.

Modulet giver dig en grundlæggende forståelse for lederrollen, og hvad der skal til for at træde i karakter som leder. Du lærer, hvordan du etablerer dit lederskab i overensstemmelse med det, som er vigtigt for dig, og hvordan du på sigt udvikler din lederrolle.

Modulet giver 10 ECTS-point.
Underviser: Charlotte Eli, master i sundhedspædagogik.

Studiestart 14. januar 2020

Det personlige lederskab og forandring

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling.
Bliv bedre til at skabe dynamikker, der understøtter læring og motivation i organisationen.
Få viden om og inspiration til, hvordan du som leder kan udvikle og lede de professionelle relationer i organisationen ved at forstå dynamikker, magt og motivation.
Du bliver blandt andet trænet i, hvordan du med forskellige samtaleteknikker kan styrke samarbejdsrelationer og læring i organisationen både på individ- og teamniveau.

Modulet giver 10 ECTS-point.
Underviser: Kim Duus, cand.mag. i kommunikation & voksenpædagogik.

Studiestart 15. januar 2020

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

Ledelse og filosofi.
Få en filosofisk vinkel på din ledelsesopgave.
Lær at relatere din ledelsesmæssige praksis til centrale teorier, begreber og metoder, der knytter sig til ledelse og filosofi.
Du får viden om og forståelse for udvalgte teorier og begreber fra den praktiske og teoretiske filosofi med relevans for ledelse og det ledelsesmæssige rum.

Du lærer at inddrage relevant filosofisk teori i arbejdet med ledelsesmæssige udfordringer.

Modulet giver 5 ECTS-point.
Underviser: Kasper Warming, erhvervsfilosof.

Studiestart 21. januar 2020

Har du spørgsmål til kurser, foredrag eller Diplomuddannelsen i ledelse hos PS Videnscenter, så kontakt Mette Uhre Dalum, md@psvidenscenter.dk, telefon 93 30 30 93.