En rapport om det specialiserede voksenområde viser et behov for en bredt anlagt indsats for at styrke sagsbehandlingen og den økonomiske styring.

Det specialiserede voksenområde har de seneste år været et indsatsområde i Holbæk Kommune. Der er dog fortsat udfordringer, og Socialudvalget har derfor bestilt en rapport, som BDO nu har afleveret.

”I Holbæk Kommune har vi samlet de sociale indsatser i en ny administrativ enhed, der er de seneste tre år afsat ekstra mange penge til socialområdet, og vi har styrket medarbejderne i deres rolle som rådgivere og visitatorer. Desværre viser BDO’s rapport, at det ikke er nok. Vi har stadig problemer på området, og det skal vi simpelthen have rettet op på. Til gengæld er det godt, at vi nu får nogle løsningsforslag, der giver os mulighed for at tage fat om roden på problemerne og sikre en bedre behandling til de handicappede”, siger Bente Juul Röttig, der er formand for Socialudvalget i Holbæk Kommune.

Medlem af Socialudvalget Rasmus Brandstrup Larsen er enig. Han har særligt noteret sig, at rapporten dokumenterer mangler i en stor del af sagsbehandlingen.
”Rapporten viser jo, at vi nogle steder i organisationen har problemer med sagsbehandlingen i rigtig mange tilfælde. Det må og skal vi gøre noget ved, for det er ganske enkelt ikke tilfredsstillende. Vi kan ikke vende bøtten på en weekend, men det skal gå hurtigere, end det gør nu. Vi skal simpelthen sætte ekstra skub i genopretningen af området udover ny organisering og de andre tiltag, vi har taget,” siger Rasmus Brandstrup Larsen.

Rapporten viser et behov for indsatser på en bred front både fagligt, økonomisk og strategisk.

”Rapporten vurderer, at vi har de rette kompetencer i organisationen og dermed også en god mulighed for at rette op. Men der er behov for langt mere systematik i sagsbehandlingen, budgetlægningen og økonomistyringen. Vi har også brug for flere medarbejdere, så vi kan få bugt med den pukkel, vi har opbygget på myndighedsområdet og samtidig skal vores faglige koordinatorer frigøres fra en del af sagsarbejdet, så de til gengæld kan forbedre kvalitetssikringen. Det er rigtig vigtigt, at vi nu får sat ind på en bred front”, mener Bente Juul Röttig.

Socialudvalget bestilte på sit møde den 9. august en handleplan fra administrationen med en beskrivelse af konkrete tiltag. Udvalget ønsker hurtig handling og vil følge arbejdet tæt.

Du kan hente rapporten fra BDO her: Holbæk Kommune_analyse af det specialiserede voksenområde

Foto: ABW