Vi har et fælles ansvar

Handlingsplan for social ansvarlighed er blevet udarbejdet i løbet af første halvår af 2021, og politisk godkendt den 10. august 2021 i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. Formand for Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Lars Roost Dinesen (S) er glad for, at indsatserne både giver virksomhederne flere rekrutteringsmuligheder og borgerne nye muligheder for at blive en del af et arbejdsfællesskab.

“Som så mange andre stedet i landet, så mangler vores virksomheder flere hænder. Derfor er det oplagt, at vi med handlingsplanen for socialt ansvar ser på, hvordan vi kan hjælpe virksomhederne med at få flere af vores borgere ud på arbejdsmarkedet. Her har vi som kommune og som erhvervsliv en fælles interesse. Et fælles socialt ansvar. Som kommune er det så vores opgave at sørge for, virksomhederne kender de muligheder, der er og at det er så let og attraktivt som muligt for virksomhederne at tage det her ansvar. For hvis ikke, de kender til mulighederne, er det jo svært at drage nytte af dem”, siger formand for Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Lars Roost Dinesen (S)

Holbæk Kommune er selv med sine ca. 4500 ansatte kommunens største arbejdsplads, og handlingsplanen rummer også en række initiativer internt, blandt andet udfoldes Holbæk Kommunes mangfoldighedspolitik om social ansvarlighed.

Konference i Holbæk Sports by den 18. november

Virksomhederne kan høre mere om mulighederne for at tage et socialt ansvar og at få dækket et konkret arbejdskraftsbehov på en konference den 18. november i Holbæk Sportsby. Her vil en række virksomheder blandt andet fortælle om deres arbejde med social ansvarlighed, og de udfordringer og gevinster, de oplever. Arrangøren af konferencen er Partnerskab for virksomhedsservice, der består af lokale virksomheder, Holbæk Erhvervsforum, Dansk Industri, Fagbevægelsens Hovedorganisation og Jobcenter Holbæk. Yderligere information om konferencen er på trapperne.

Læs mere her

Foto: ABW