Der meldes om travlhed i den danske bygge- og anlægsbranche, og det mærker landets landinspektører. En af dem er Skel.dk, som er i kraftig vækst og som i 2018 planlægger at ansætte minimum 10-12 mand. Men fremtidig vækst i landinspektørbranchen kan ifølge Skel.dk være truet – der mangler simpelthen kvalificeret arbejdskraft. Praktiserende Landinspektørers Forening (PLF), som er brancheorganisation for landinspektørerne, er opmærksom på problemet og arbejder med en ambitiøs målsætning for fremtiden.

Den danske bygge- og anlægsbranche har fuld tryk på kedlerne, og inden for både nybyggeri, renovering og anlægsmarkedet forventer man stigende kurver for fremtiden. Det mærker man hos en af landets største landinspektører, Skel.dk. De er inden for de seneste to år vokset med 28 mand og væksten ser ud til at fortsætte i de kommende år. Skel.dk er et partnerdrevet landinspektørfirma med ca. 60 ansatte fordelt på fem afdelinger i bl.a. Holbæk.

Direktør i Skel.dk, Michael Thomsen, siger: “Vi har rigtig travlt og vil med den rigtige arbejdskraft kunne fortsætte de seneste års positive takter med årlige vækstrater på 20%. Det betyder, at vi i Skel.dk gerne skal ansætte i hvert fald 10-12 medarbejdere i løbet af 2018 for at kunne følge med. Som det ser ud lige nu med en nærmest ikke-eksisterende arbejdsløshed blandt landinspektører, kan det godt blive rigtig svært. Vi mangler simpelthen kvalificeret arbejdskraft”.

Landinspektørernes brancheforening, Praktiserende Landinspektørers Forening, genkender dette billede og melder således om en forventet vækst i landinspektørbranchen på 10% i 2018. Søren Ladegaard Andersen, formand hos PLF siger: “Det står klart, at der er en flaskehals mht. nyuddannede landinspektører. Hos PLF har vi en målsætning om 100 uddannede pr. år og for at nå denne målsætning har vi igangsat en målrettet støtte til uddannelsen, i form af flere penge og ny faglitteratur. Vi arbejder på at få flere til at søge ind på uddannelsen og vi er sikre på at branchen godt kan opsuge 100 nyuddannede”.

I 2018 forventes der at blive uddannet 27 nye landinspektører i Danmark. Sidste år blev der uddannet 44 landinspektører og i 2016 var tallet nede på 23.

De tal er ifølge Michael Thomsen fra Skel.dk alt for lave: “Vi oplever en kraftig stigning i efterspørgslen på vores ydelser både i det private og det offentlige. Det er vi selvfølgelig rigtig glade for, og det er også derfor vi synes det er så ærgerligt, at branchen mangler landinspektører. Der bliver simpelthen uddannet alt for få og det er noget, vi bliver nødt til at tage alvorligt og arbejde på at få ændret. Vi ser ingen tegn på at væksten aftager foreløbig og vi hilser derfor alle initiativer fra PLF velkommen”.