KY skal gøre beregningen og udbetalingen af kontanthjælp og andre forsørgelsestyper hurtigere, lettere og mere korrekt.

Højere kvalitet i sagsbehandlingen

”Med KY vil vi opleve, at systemet bedre kan understøtte en helhedsorienteret sagsbehandling, som i sidste ende kommer vores borgere til gode. Det nye system bliver mere gennemsigtigt for vores borgere, og som borger vil man meget lettere selv kunne følge med i sin sag,” fortæller Chef for Alle Kan Bidrage, Ina Stevenius Ringdal. ”KY vil give vores sagsbehandlere mulighed for kun at arbejde i ét fagsystem. Vi kommer også til at bruge mindre tid på for eksempel at skanne post og fordele den, hvilket igen vil give færre fejl og bedre kvalitet.” fortæller hun, og forsætter, ”Når det så er sagt, så er det jo altid med lidt sommerfugle i maven, at man skifter IT-systemer, især når det er noget, som involverer borgernes hverdag. Så jeg glæder mig virkelig, til vi er omme på den anden side af implementeringen og kan høste frugterne af den her store omlægning”, siger hun.

Selvbetjeningsløsninger giver gennemsigtighed og fleksibilitet for borgerne

KY rummer en selvbetjeningsløsning for borgerne. Fra uge 25 kan man som borger således følge sine oplysninger på Min side under den nye selvbetjeningsløsning på Borger.dk. Man kan se sine udbetalinger, samt hvor langt ens ansøgning er, hvis man har søgt om en ydelse.

På den måde er man ikke afhængig af for eksempel at komme igennem i telefontiden for at få svar på sine spørgsmål, hvilket giver den enkelte borgere mulighed for bedre indblik og overblik.

Overgangen til det nye IT-ydelsessystem får ikke betydning for udbetaling af borgernes ydelser, men skal man søge en ny ydelse, så skal man søge gennem den nye selvbetjeningsløsning, som findes på Borger.dk

Overgangen betyder lukkeperiode i Ydelsesservice

I forbindelse med overgangen til KY holder Ydelsesservice lukket i uge 23-24 for de fleste henvendelser. Her har man nemlig travlt med at flytte sagerne fra det gamle IT- system til det nye. Som borger skal du i denne periode, altså fra den 7. til den 21. juni, forvente længere sagsbehandlingstid, hvis du alligevel kontakter Ydelsesservice. Lukningen får ikke betydning for udbetalingen af borgernes ydelser.

Har man akut brug for at komme i kontakt med Ydelsesservice, kan man henvende sig til Kontaktcentret på 72 36 36 36.

Læs mere her

Foto: ABW