Jagten på en videregående uddannelse får flere tusinde unge til at flytte ud af Region Sjælland. Det viser en uddannelsesanalyse, som Epinion har gennemført for regionen.

3.500 af de unge mellem 20-24 år, der i sidste år boede i Region Sjælland, er flyttet fra regionen. Det viser en ny uddannelsesanalyse, som Epinion har gennemført for Region Sjælland.

Det er især jagten på en videregående uddannelse, der får de unge til at rykke teltpælene op.

Peter Jacobsen, der er formand for Region Sjællands udvalg for Regional Udvikling, ærgrer sig over den store fraflytning.

– Vi har de seneste tyve år set, at de unge i stigende grad tager til de store byer, fordi det er der, uddannelsesmulighederne er størst. Så mens de store byer er blevet ungdommens studiebyer, er uddannelserne i Region Sjælland lukket. Det er problematisk, da regionens virksomheder er afhængige af, at de kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft i nærområderne, siger han.

Uddannelsesniveauet i Region Sjælland er landets laveste

Region Sjællands uddannelsesanalyse 2021 viser også, at uddannelsesniveauet i Region Sjælland er landets laveste. Fx har hele 29 procent af de 25-årige i regionen endnu ikke har fået en ungdomsuddannelse.

– Trods mange gode indsatser må vi konstatere, at det er meget vanskeligt at få flere af vores unge til at tage en ungdomsuddannelse. Det er en udfordring for regionen, men så sandelig også de unge, der risikerer at blive hægtet af. Der er behov for, at vi sammen med kommuner og uddannelsesinstitutioner tager et fælles ansvar, siger Jens Ravn, der er næstformand i Region Sjællands udvalg for Regional Udvikling. Han forklarer videre:

– Region Sjælland er en attraktiv region med gode vilkår for vækst og udvikling, og det skal vi fortsætte med at være. Vi kan ikke leve med, at næsten en tredjedel af de 25-årige i Region Sjælland ikke har en ungdomsuddannelse.

Flere faglærte er på vej

I Region Sjælland er der dog glæde over, at næsten en fjerdedel af grundskoleeleverne, helt i tråd med de politiske ambitioner, vælger at fortsætte på en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.

– Vi har hårdt brug for flere faglærte unge til fx Femern-forbindelsen og i plejesektoren. Der bliver færre ufaglærte i fremtiden, og hvis ikke de rette kompetencer er til stede, vil vores virksomheder enten flytte eller miste konkurrencekraft. Det er en fælles opgave, som alle i Region Sjælland – og i Folketinget – skal tage alvorligt og samarbejde om, og derfor er jeg glad for, at næsten en fjerdedel af regionens unge vælger det spor allerede efter grundskolen, siger Peter Jacobsen.

Politikerne i Region Sjælland får heller ingen demografiske gaver i de kommende år. Regionen ser nemlig ind i en fremtid med et stort fald i antallet af unge i alderen 15-17 år. I 2030 forventes der at være ca. 5.000 færre unge i den aldersgruppe end i 2019. Det svarer til et fald på tværs af regionen på 17%. Tallet dækker dog over markante forskelle i regionen. Fra et forventet fald på 5% i Solrød Kommune til et forventet fald på 26% i Vordingborg Kommune, viser uddannelsesanalysen.

Regeringens uddannelsesudspil er godt nyt

Peter Jacobsen håber, at regeringens udspil ”Tættere på – flere uddannelser og stærkere lokalsamfund” kan være med til at synliggøre, at der er attraktive uddannelsesmuligheder i Region Sjælland, og dermed sikre, at de unge bliver boende, eller at der måske endda flytter nogle unge til fra andre regioner.

Regeringens udspil lægger nemlig op til, at det fremover skal være muligt at blive byplanlægger/arkitekt i Kalundborg, radiograf i Næstved, læge i Køge, pædagog i Holbæk, og derudover er planen, at der skal oprettes flere tekniske uddannelser på Lolland-Falster til at understøtte arbejdskraftbehovet ved Femern-forbindelsen.

– En veluddannet arbejdsstyrke er en forudsætning for vækst og velfærd. Derfor er vi glade for, at regeringens udspil prioriterer flere uddannelsesmuligheder i Region Sjælland. Det er et rigtigt og vigtigt skridt på vejen til et velafbalanceret Danmark med en respekt for de mennesker, der bor uden for de større byer, siger han og forklarer videre:

– Vi skal ikke forvente, at vi kan ændre de unges valg af uddannelsessteder fra den ene dag til den anden. De unge skal opdage, at der findes attraktive uddannelsesmuligheder tæt på bopælen.

Kilde

Foto: ABW