Plantningen af 64.000 træer ved Tølløse er gået i gang. Det bliver Danmarks største folkeskov plantet på et kommunalt areal.

Onsdag blev de første af 64.000 nye træer plantet i den 15 hektar store folkeskov (arealet af 28 fodboldbaner) ved Tølløse. På hvad der før var et markareal, har 200 skoleelever fra tre skoler i Tølløse samt borgere og sponsorer assisteret Holbæk Kommunes borgmester Christina Krzyrosiak Hansen med at sætte de første træer i jorden.

Bag skovrejsningen står Holbæk Kommune sammen med organisationen Growing Trees Network, og midlerne til skoven fordeler sig på økonomiske bidrag fra ca. 40 privatpersoner og ca. 30 virksomheder.

”Hver gang vi øger mængden af natur, vinder både dyr, planter og mennesker. For natur og bæredygtighed står rigtig højt på dagsordenen her i Holbæk Kommune. Så jeg er begejstret over, at vi nu gør lokalområdet i Tølløse endnu grønnere ved at åbne op for det nye rekreative område. Folkeskoven er et godt eksempel på, hvad man kan opnå, når gode kræfter går sammen med en ambitiøs plan og et brændende ønske om at tage ansvar for at gøre noget ved de klimaudfordringer, vi står over for,” siger Christina Krzyrosiak Hansen, borgmester i Holbæk Kommune.

En del af en global ambition

Det er Growing Trees Network, der står bag selve plantningen af træerne. Deres mission er at gøre det muligt for private, virksomheder, organisationer og fonde at donere træer til folkeskove i Danmark og udland.

”Vi oplever en stor stigning i antallet af donerede træer, og det er en rigtig positiv tendens. For ud over at CO2 lagres i træerne, så bidrager man også til beskyttelse af vores rene drikkevand, skabelsen af nye levesteder for dyr og planter, mere biodiversitet og nye rekreative områder. Så skoven giver rigtig mange gode ting til os alle sammen og til samfundet,” fortæller Kim Nielsen, adm. direktør i Growing Trees Network, der tilføjer, at den nye folkeskov bliver beplantet med rigtigt mange forskellige, naturligt hjemmehørende træer og buske.

I Tølløse Folkeskov er der samtidig også blevet plads til, at Schæferhundeklubben kan forblive på deres nuværende træningsareal, selvom det tidligere var planen, at der skulle findes et nyt, så arealet kunne indgå i den nye skov. Det har dog ikke været muligt at finde et tilfredsstillende, alternativt træningsareal til hundeklubben.

Holbæk Kommune besluttede i maj 2020, at der skal rejses nye skove på kommunens arealer. Der er allerede plantet folkeskove i Svinninge og Undløse. For at opnå størst mulig biodiversitet i de nye skove er målet med skovene, at de skal udvikle sig til urørt skov.

Pressefoto indsendt af Holbæk Kommune