Over halvdelen af patienterne med type 2-diabetes dør af hjertekarsygdom. Men en undersøgelse viser, at 6 ud af 10 af patienterne i Region Sjælland ikke ved, at deres type 2-diabetes kan føre til hjertekarsygdom, og at mange ikke taler med lægen om risikoen.

Diabetes døden, grafik: Region Sjælland

Type 2-diabetes og hjertekarsygdom hænger sammen. Voksne med type 2-diabetes har nemlig markant større risiko for at udvikle hjertekarsygdom. Og over halvdelen af dem, der lever med type 2 diabetes, dør af netop blodpropper, slagtilfælde, åreforsnævringer, hjertesvigt og andre hjertekarsygdomme.

Alligevel ved 6 ud af 10 af patienterne med type 2-diabetes fra Region Sjælland ikke, at de risikerer at udvikle hjertekarsygdom pga. deres diabetes. Mange af de adspurgte har endda allerede haft hjertekarsygdom eller symptomer på det. Det viser tal fra en undersøgelse blandt 907 danskere med type 2-diabetes, foretaget af YouGov for Boehringer Ingelheim i Danmark.

Selvom lidt over halvdelen har talt med en læge eller sygeplejerske om risikoen for hjertekarsygdom forbundet med type 2-diabetes, svarer resten enten, at de ikke har, eller at de ikke husker det.

“Det er bekymrende, at mange med type 2-diabetes ikke har talt med deres læge om risikoen for også at udvikle hjertekarsygdom. De kan derfor gå rundt med ubehandlet hjertekarsygdom”, fortæller Thomas Dejgaard.

“Jeg var nok lidt dum i starten og fik ikke gået til lægen. Men nu ved jeg, hvor vigtigt det er at få talt med sin læge, så det er nemmere at undgå følgesygdomme,” siger 58-årige Lars Timm Nielsen fra Højby i Nordvestsjælland, der lever med type 2-diabetes.