Holbæk Kommune er nu klar med sit første frikommuneforsøg og har netop indsendt en ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Forsøget skal gøre det muligt for dagpenge- og efterlønsmodtagere at arbejde frivilligt i op til 15 timer ugentligt i foreninger, frivillige organisationer og kommunale institutioner.

Ansøgningen er resultatet af et enigt byråd som d. 19. april godkendte, at Holbæk Kommune indsender frikommuneforsøget til behandling i Folketinget. Forsøget handler om, at borgere på dagpenge og efterløn skal have mulighed for at arbejde som frivillige i op til 15 timer ugentligt i foreninger, frivillige organisationer og kommunale institutioner.
Forslaget blev godkendt med den bemærkning at arbejdsmarkedets parter involveres i arbejdet med retningslinjer for det frivillige arbejde i forsøget.

Som det er nu, bliver man trukket i sin ydelse fra første time, hvis man som dagpenge- eller efterlønsmodtager udfører frivilligt arbejde på en kommunal institution. For frivilligt arbejde i foreninger og frivillige organisationer bliver dagpenge- eller efterlønsmodtagere som det er nu trukket i ydelse for arbejde, der overstiger fire timer ugentligt.

Borgmester Søren Kjærsgaard ser frem til at prøve det aktuelle forsøg af:
– I Byrådet arbejder vi efter Holbæk i Fællesskab. Rigtig mange borgere bruger allerede en stor det af deres tid på en frivillig indsats. Det er enormt prisværdigt. Mit håb er, at hvis vi kommer af med disse regler kan endnu flere bidrage til fællesskabet. Det skal selvfølgelig være attraktivt at være frivillig for alle. Det bør ikke være sådan, at man tvinges til at slippe sit frivillige arbejde bare fordi man bliver ledig eller går på efterløn. Jeg håber at forsøget kan være med til at gøre det lettere at være frivillig, forklarer borgmesteren.

Også Sine Agerholm der er formand for Udvalget Uddannelse og Job ser frem til frikommuneforsøget: – Vi ved at mange er aktive, fordi det er meningsfyldt at gøre noget til glæde for andre mennesker, man får og vedligeholder sociale relationer og opbygger gode netværk. Er eller bliver du ledig, kan frivilligt arbejde være med til at holde dig i gang og ad den vej gøre vejen tilbage i beskæftigelse lettere, siger Signe Agerholm.

Holbæk er frikommune i tværkommunalt samarbejde
I efteråret blev Holbæk Kommune udvalgt som frikommune. Med en status som frikommune kan en kommune udfordre gældende lovgivning og søge om at blive fritaget for en række regler og love i en forsøgsperiode. Formålet med frikommuneforsøget er at få ny viden og praktiske erfaringer, som kan føre til udvikling og forbedring af velfærd. 43 andre kommuner blev også udvalgt ved samme lejlighed. Kommunerne arbejder sammen i tværkommunale netværk.

Holbæk Kommune er sammen med Assens, Nordfyns, Ringkøbing-Skjern, Slagelse og Aarhus Kommune frikommune under overskriften “Øget borgerinvolvering og samskabelse.”
Ansøgningen vedrørende fritagelse for reglerne for frivilligt arbejde som dagpengemodtager indsendes sammen med Assens Kommune, og ansøgningen vedrørende fritagelse for reglerne for frivilligt arbejde som efterlønsmodtagere indsendes sammen med Assens, Aarhus og Nordfyns Kommune.

Opbakning til forsøget blandt samarbejdspartnere
Holbæk Kommune har allerede haft det første uformelle møde med de faglige organisationer, som bliver en tæt samarbejdspartner i forsøget. LO’s formand i Holbæk-Odsherred, Allan Andersen, ser spændende elementer i forsøget, men har også nogle opmærksomhedspunkter: – Vi hilser det meget velkomment at det bliver lettere at være ledig og frivillig på samme tid, for et frivilligt arbejde er også med til at kvalificere dig og give nye færdigheder. Samtidig skal vi også have øje for de faglige medarbejdere, som bør og skal inddrages i beslutninger om de frivilliges indsats.  Det må ikke være sådan at de frivillige i det stille overtager fagfolkenes opgaver. Værdien skal skabes ved, at de supplerer hinanden, siger Allan Andersen.

Ministeriet har netop modtaget ansøgningen og beslutter herefter, om de vil imødekomme ansøgningen og fremsætte forslaget som lovforslag for Folketinget. Hvis forsøget bliver godkendt der, forventes det at træde i kraft i januar 2018 og kommer til at løbe indtil sommeren 2020.