Stillingen er på 37 timer med ansættelse 1. marts 2021. Huset er en del af Dagtilbud Kildedam.

Huset er en integreret institution, bestående af 33 børnehavebørn og 21 vuggestuebørn, samt en mangfoldig personalegruppe på 10 faste medarbejdere og en studerende. Huset har en naturskøn legeplads og et hus der er bygget til formålet. De har et tæt samarbejde Store Merløse Skole, som er deres nabo.
Børnegruppen er meget blandet, og de har børn og familier med forskellige baggrunde, netværk og ressourcer.

Da de er et lille hus, arbejder de tæt sammen. Det forventes, at du kan arbejde i hele huset. De søger en kollega, som kan indgå i deres team og være med til at igangsætte og fastholde hverdagens mange aktiviteter og lege. Med fokus på børnenes læring og trivsel, som tager afsæt i Den styrkede læreplan og de 6 læreplanstemaer og 9 grundsyn.
De benytter den digitale platform Aula til kommunikation med forældrene, samt ind- og udtjekning.

I forhold til dokumentation af progression hos børnene, samt evaluering af læringsmiljøer, bruger de kompetencehjulet. I hverdagen bruger de forskellige redskaber bl.a. aktionslæring og et redskab, som er udviklet i område Kildedam, som systematik for deres pædagogiske arbejde.

De forventer, at du:

Er uddannet pædagog, og kan arbejde systematisk og reflekterende
Det vil være en stor fordel, hvis du har arbejdet med sprog eller er uddannet som sprogvejleder, eller er interesseret i at tage uddannelsen
Er bevidst om din faglighed, og tør bringe den i spil
Er fleksibel og kan arbejde både selvstændigt og i team
Naturligt indgår i et tæt samarbejde med vores forældre
Vil være med til at arbejde målrettet på sikring af børnenes læring og trivsel, når legen er i fokus
Vil være med til at skabe en tryg hverdag for børnene, som kan danne grundlag for deres lyst og evner til at udforske, udfordres og lære i en hverdag, der både er struktureret og med plads til at følge børnenes spor
Opfatter skriftlighed, dokumentation og evaluering som vigtige redskaber for det pædagogiske arbejde
At du kan arbejde alle hverdage mellem kl. 6.15 og 17.15. Der er et fast aftenmøde om måneden.
Besidder it-kompetencer, og kan betjene og kommunikere på digitale platforme

De kan tilbyde:

En engageret personalegruppe, der fagligt brænder for deres arbejde og som hele tiden er i udvikling
Et børnehus, der bygger på gode traditioner og med plads til nye ideer, tanker og handlinger
At du får medansvar og bliver inddraget i nytænkning
At du får ansvar for dokumentation, læringsmål, evalueringer af læringsmål og progression for børnene
Blive en del af en personalegruppe der både har humoristisk sans, kan lide faglige diskussioner og har et godt arbejdsmiljø
Møde et ledelsesteam der ønsker at skabe rum for udvikling og medindflydelse

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist d. 7. februar 2021)

Foto: ABW