Højen i Holbæk blev indviet som kommunens første cykelgade i juni måned. De foreløbige trafiktællinger viser, at biltrafikken er faldet med 75%, til glæde for de bløde trafikanter.

Højen var en trafikeret vej, som mange bilister brugte som smutvej for at undgå rundkørsel og lyskryds. Det skabte utryghed blandt de bløde trafikanter i området. Derfor blev Højen som den første i Holbæk Kommune lavet om en til en cykelgade med fokus på cyklisterne. Her er vejen udformet med hævede flader, hvilket får bilisterne til at følge cyklisternes hastighed. På vejen er der også lavet rød asfalt, som indikerer, at her er en anderledes vej, der kræver mere opmærksomhed fra alle trafikanter.

”Jeg er glad for de foreløbige tal, der viser, at cykelgadens udformning har den ønskede effekt. Tallene viser, at der på hverdage er flere cyklister end bilister på vejene, og på nogle tidspunkter er der næsten 10 gange så mange cyklister end bilister. Det er en meget positiv udvikling, og også langt bedre, end vi havde håbet på,” siger Lars Qvist, formand for Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, der også gerne vil takke for samarbejdet mellem borgere, administration og politikere, samt den gode dialog der har været gennem hele processen med tilblivelsen af cykelgaden.

I 2018 blev der udført en trafiktælling for biler i forbindelse med et trafiknotat over Holbæk Have, som viste en biltrafik på Højen på omkring 900 i døgnet. I gennemsnit er der i perioden 10. – 28. august 2022 registreret 209 biler i døgnet.

Cykelgaden gør cyklister trygge

Efter etableringen af cykelgaden er antallet af gennemkørende bilister faldet markant, og cyklisterne føler sig nu trygge ved at cykle på gaden. En række af cyklisterne som bruger cykelgaden fortæller:

”Jeg synes, det er et positiv tiltag af kommunen, og det er dejligt med de bløde bump i stedet for små pukler,” siger en cyklist, midt 20’erne med barn i barnestol.
En anden cyklist fortæller: ”Det er meget positivt og en meget flot gade, og tiltaget gør, at jeg føler mig meget mere tryg ved at cykle på vejen nu”.

Cykelgaden er en succes, og cyklisterne har nu god plads til at cykle og de cykler ved siden af hinanden i stedet for bagved hinanden. Det gør, at blisterne holder sig bagved cyklerne. Der er lavet en lille midterrabat, der gør, at blisterne ikke kan overhale cyklisterne.

”Danmarks flotteste og mest velfungerende cyklegade”

Den konkrete udformning af gaden er den eneste af sin slags i Danmark, og faktisk også i verden. Kombinationen af hævede flader, midterrabat og bed i vejkanten er noget helt særlig, som Holbæk Kommune har udviklet.

”Vi er stolte af cykelgaden på Højen, og håber, at der er andre steder i kommunen, hvor vi også kan etablere en cykelgade. Vi har fået meget ros, og den eksterne trafiksikkerhedsrevisor, der har gennemført den uvildige trafiksikkerhedsrevision, kalder cykelgaden for ’Danmarks flotteste og indtil videre mest velfungerende cykelgade’,” fortæller Lars Qvist.

I og med at cyklegaden er den første af sin slags, lærer kommunens fagfolk bag projektet stadig. Det medfører at der skal laves enkelte til rettelser, blandt andet skal der sættes synlige bløde pæle i bedene, så bedet er synligt om vinteren, hvis der kommer sne. Der bliver stadig holdt øje med trafikken i cykelgaden, og der bliver kigget på, hvordan trafikanternes adfærd udvikler sig. Og målinger via et nyt kamerasystem gør det muligt at se, hvor mange biler, cykler og motorcykler der er på gaden, og hvordan de færdes. Det er godt evalueringsværktøj og hjælper med at finde ud af, hvad der eventuelt kan forbedres.

”Alt i alt er projektet med en cyklegade på Højen en god løsning på problemet, fordi antallet af gennemkørende bilister nu er sænket markant, og cyklisterne føler sig trygge ved at cykle på gaden. Og det var hele formålet med projektet fra starten,” slutter Lars Qvist.

Kommunens fagfolk for projektet vil fortsat følge den trafikale udvikling på cykelgaden, som minimum indtil det nye boligområde Holbæk Have er færdigudviklet. Her er de opsatte kameraer et vigtigt værktøj, da de hver dag logger antallet og typen af trafikanter. Kameraet optager ikke billeder og overholder GDPR-lovgivningen.

Pressefoto