Foto: ABW

Økonomiudvalget har besluttet, at alle medarbejdere skal vise gyldigt coronapas for at bidrage til at nedbringe smitten med COVID-19. Det gælder fra tirsdag 14. december 2021.

Som konsekvens af den fortsat stigende smitte indfører Holbæk Kommune fra tirsdag krav om, at de ansatte skal kunne fremvise gyldigt coronapas for at kunne møde ind.
”Det her handler i al sin enkelthed om, at vi skal nedbringe smitten med COVID-19. Så vi indfører det med det formål både at beskytte medarbejdere og de borgere, som vi dagligt er i kontakt med,” fortæller Rasmus Bjerregaard, kommunaldirektør i Holbæk Kommune, og tilføjer, at det også er drøftet med Hovedsamarbejdsudvalget, hvor der er bred opbakning fra medarbejderne.

Kommunaldirektøren påpeger samtidig, at der allerede er indført krav om fremvisning af coronapas en lang række andre steder i samfundet.
”Indførelsen af krav for vores medarbejdere ligger derfor godt i tråd med dette. For vi har brug for en sikker drift og kontakt til vores kollegaer, borgere, virksomheder m.fl. Desuden har vi et stort ansvar for at bidrage til at reducere risikoen for smittespredning både på vores arbejdspladser og i samfundet som helhed. Det gælder smitten mellem medarbejdere samt mellem medarbejdere og specielt sårbare borgere,” fortæller Rasmus Bjerregaard.

Udmøntningen vil i praksis ske lokalt via den daglige leder, der vil få til opgave at sikre, at alle ansatte har et gyldigt coronapas. Kontrollen af coronapas vil blive tilrettelagt som en stikprøvekontrol. Såfremt en medarbejder ikke kan fremvise gyldigt coronapas, vil det i sidste ende kunne få ansættelsesretlige konsekvenser.
Alle medarbejdere inkl. elever, timelønnede og vikarer vil de kommende dage modtage en orientering om indførelsen af coronapas i deres e-boks.

Fakta

Folketinget har vedtaget lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for COVID-19 m.v. Loven er trådt i kraft den 26. november 2021.
Loven indeholder dels en adgang for arbejdsgiver til at kræve at få forevist coronapas, og når det er sagligt begrundet til at kræve, at ansatte testes for COVID-19 og oplyser om resultatet af testen, så længe COVID-19 er kategoriseret som samfundskritisk sygdom.