Lukkede haller, tomme omklædningsrum og urørte græsbaner. Landets idrætsforeninger har været hårdt ramt af restriktioner og skiftende forsamlingsloft det seneste år, og det kan ses på medlemstallene. På landsplan er der sket et fald på 4 pct. i antallet af medlemmer i foreningerne under DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF), så der nu er 2.216.675 medlemmer.

I idrætsforeningerne under DGI og DIF i Holbæk Kommune har corona som på landsplan medført en samlet medlemstilbagegang på 4 pct. fra 2019 til 2020, så der nu er 28.335 medlemmer i de 185 idrætsforeninger.

Corona har påvirket vores idrætsvaner, og danskerne har i højere grad været aktive udendørs. Det har resulteret i en betydelig fremgang i udendørsaktiviteter som padeltennis, tennis, golf og løb. På den anden side har indendørsidrætter som gymnastik, svømning og fitness på grund af nedlukningen af idrætsfaciliteter haft det svært under coronakrisen.

Behov for at få alle tilbage i fællesskabet

I DGI og DIF er der stor glæde over den store indsats blandt frivillige og over, at langt størstedelen af medlemmerne har holdt fast i deres medlemskab i 2020, selvom idrætsforeningerne i det forgangne år i perioder var lukket ned og stort set hele året var underlagt forskellige restriktioner.

Samtidig glæder DGI og DIF sig over kommunerne, der har holdt hånden under foreningslivet med økonomisk støtte og andre former for hjælp.
”Corona har i den grad udfordret fællesskabet i idrætsforeningerne. I perioder har vi slet ikke kunne mødes fysisk, i andre perioder kunne vi mødes men langt færre og under forskellige restriktioner og retningslinjer. Det har været svært for alle, men vi kan især se på børn og unges trivsel, hvor stor en betydning det fysiske møde i idrætsforeningen betyder. Jeg har oplevet en stor kreativitet og stålsat vilje til at holde fast i fællesskaberne på afstand med fx onlinetræning hos frivillige, trænere og ledere, som kommunerne har bakket op om. Det er grunden til, at tilbagegangen i medlemstal ikke er så stor som frygtet. I Holbæk Kommune har man gjort alt, hvad man kunne for at understøtte foreningslivet, og der er etableret en lokal hjælpepakke, så alle kommer fornuftigt igennem corona. Jeg glæder mig over vores Bevæg dig for livet-partnerskab med Holbæk Kommune, hvor vi vil bruge vores erfaringerne til at komme godt i gang igen”, siger Bruno L. Hansen, der er formand i DGI Midt- og Vestsjælland.

Vi skal kickstarte aktiviteterne

Siden 2015 har DGI og DIF sammen med Nordea-fonden og TrygFonden samarbejdet om Bevæg dig for livet. Formålet er at gøre Danmark til verdens mest aktive nation. Her samarbejder man blandt andet tæt med foreløbig 22 såkaldte visionskommuner om at gøre flere danskere aktive.

Undersøgelser viser, at danskernes aktivitetsniveau generelt faldt i corona-året 2020, blandt andet på grund af fraværet af foreningsfællesskaber. Det har især haft konsekvenser for børn og unge.
”Vi kan også se på undersøgelser, at nogle af de mest udsatte målgrupper er dem, der er blevet hårdest ramt på deres motionsvaner. Vores Bevæg dig for livet-samarbejde mellem idrætsforeninger, organisationer og visionskommunerne er en organisering, der er som skabt til både at modvirke coronaeffekterne og til at kickstarte aktiviteten igen på den anden side,” siger Niels Nygaard, formand i DIF.

Fakta om medlemstal

Det samlede medlemstal for DGI og DIF på 2.216.645 unikke medlemmer er renset for, at flere idrætsforeninger/klubber er medlem af begge organisationer.
På www.dif.dk/medlemstal kan du dykke dybere ned i tallene for de to organisationer.
På www.dgi.dk/medlemstal kan du se nærmere på DGI’s tal.

Foto: ABW