Mere end 150 sjællandske virksomheder kan gennem Change Zealand få en ekstraordinær stor håndsrækning til deres vækst og udvikling. Vær med mandag den 3. maj, når Change Zealand skydes i gang.

Virksomheder, der er hjemmehørende i Region Sjælland, kan over de næste par år få en ekstraordinær stor håndsrækning til at udvikle virksomheden og dens produkt. Det sker gennem Change Zealand, som er et nyt samarbejde mellem Erhvervshus Sjælland, fem lokale erhvervsservice-enheder, regionens viden- og uddannelsesinstitutioner, samt netværk og klynger i regionen.

Change Zealand har fokus på fire indsatsområder, der har fået tildelt midler til særligt intense udviklingsforløb for virksomheder end ellers. Forløbene bygger videre på udvalgte styrkepositioner og udviklinger i regionen; nemlig Femern-forbindelsen og -korridoren, den grønne dagsorden, udviklingen på biotek- og fødevareområdet, og ikke mindst en gruppe virksomheder, der har et ekstraordinært stort potentiale, og som kan blive fremtidens store virksomheder og arbejdspladser i regionen.

“Change Zealand er en ny og ambitiøs satsning, som handler om at koble os på de potentialer, der er, og sammen med virksomhederne indenfor de fire indsatsområder at sikre, at fremtiden tegner lys – ikke bare for virksomheden men for hele regionen. Det har vi fået særlige midler til, og det er det arbejde, vi nu accelererer,” siger Mads Váczy Kragh, der er direktør i Erhvervshus Sjælland.

Indhold og potentialer præsenteres på mandag

Change Zealand skydes i gang med en online-konference mandag den 3. maj fra kl. 9 til 11. Her vil de fire spor; Femern Change Zealand, Green Change Zealand, Bio Change Zealand og Man on the Moon Zealand, blive præsenteret for såvel virksomheder som repræsentanter for det offentlige Danmark.

På konferencen uddybes mulighederne for virksomhederne i form af individuelle og målrettede forløb, der omfatter vækst- og forretningsplaner, løbende 1:1 sparring, netværk, videntilførsel, PR og branding, hjælp til internationalisering m.m. Alt sammen nøje tilrettelagt efter virksomhedernes behov.

Change Zealand har store ambitioner

Ifølge Mads Váczy Kragh skal mindst 100 virksomheder igennem forløbet med Femern Change Zealand, mindst 20 skal igennem Green Change Zealand, mindst 35 skal igennem Bio Change Zealand og 20 skal være med i Man on the Moon. I Man on the Moon er det derudover ambitionen, at mindst en virksomhed om 10 år skal have en milliardomsætning, og to skal have det halve.

“Det er ambitiøst, men alle undersøgelser viser, at den accelererede vækstudvikling er for langsom i Danmark. De fleste af vores store virksomheder har mere end 30 år på bagen. Samtidig har vi i Region Sjælland få stedbundne store virksomheder. Det er vi nødt til at ændre på. Vi ved fra udlandet, at det virker, når man skaber de rette vilkår for virksomhederne. Så det gør vi. Vi sigter højt, men vi ved, at muligheden er der med de virksomheder, vi har med og som kommer med,” siger han og opfordrer regionens virksomheder til at få afklaret om deltagelse i Change Zealand kunne være noget for dem.

Stadig muligt at være med

Selvom en del virksomheder allerede er kommet med i Change Zealands fire spor, så er der stadig mulighed for at komme med, siger Mads Váczy Kragh.

“Er man sjællandsk virksomhed, der kan knytte en del af sin forretning op på de mange forskelligartede aktiviteter, der er i og omkring byggeriet af Femern-forbindelsen og den transportkorridor, der følger? Er man en sjællandsk virksomhed med grønne løsninger og teknologier, der enten skaber eller bidrager til en mere bæredygtig verden? Er man sjællandsk producent eller leverandør inden for biotek og fødevareproduktion? Eller er man en sjællandsk virksomhed med en meget stærk vækstdagsorden? Så tag fat i os, eller vær med på vores onlinekonference på mandag og hør nærmere om mulighederne,” siger Mads Váczy Kragh.

Change Zealand-samarbejdet løber frem til den 31. december 2022.

Faktaboks:

Kick-off på Change Zealand den 3. maj

Change Zealand skydes i gang online den 3. maj fra kl. 9 til 11. Her kan du høre om din virksomheds muligheder for at skabe vækst gennem Change Zealand.

På konferencen får du:
• indsigt i baggrunden for Change Zealand og fremtidsperspektiverne for regionens erhvervsliv
• viden om hvad Change Zealand er, og hvad de fire spor kan gøre for din virksomhed
• svar på hvorfor de fire virksomheder Råhandel ApS, AquaGreen ApS, Rask El Service ApS og Cobot Lift ApS har valgt at være med
• svar på hvordan du kommer med i projektet og bliver en del af fremtidens vækst
Se programmet og tilmeld dig her https://ehsj.nemtilmeld.dk/256/

Pressefoto