Med afsæt i den nye bog: ”Et Danmark i splid med sig selv – Holbæk Amt besat og befriet” tilbyder bogens forfatter Dan Charly Christensen to ture i Holbæk, hvor han fortæller om nogle af de hændelser, som skete på disse steder i løbet af besættelses fem år.
Der er meget at fortælle og det kan ikke gøres på een tur alene. Den samlede fortælling er derfor delt op i to ture, som dog kan tilgås uafhængigt af hinanden, hvis man ikke kan nå begge.

Guided tur den 14. juni
På den første tur er første stop ved Kasernen med fortællingen om, hvordan den bla. blev anvendt som tysk kaserne og lazaret, der er stop på kirkegården med både tyske og allieredes grave og stop ved Hegnet, Arbejdsanstalten og Markedspladsen, hvor vi skal høre om likvideringer, tyskerpiger og værnemagere og om flygtningecenteret på Østre Skole. Ved Rådhuset og Arresten fortæller Dan Charly Christensen bla. om dengang dansk politi blev interneret og ved Dampmøllevej er der fokus på nazireden.

Guided tur den 21. juni
På tur nr. 2 er der stop på Ahlgade med fortællinger om markante skikkelser og på Nygade er vægtværnene i fokus. Ved Holbæk Station er emnet jernbanesabotager, mens det er lidt mere livligt ved Hotel Isefjord med fortællinger om forlystelseslivet på godt og ondt. Sabotagerne fortsætter ved Holbæk Havn, hvor der var udskibning af jødiske flygtninge og deportation af håndlangere. Retur ved Holbæk Museum er der flere historier om markante skikkelser, våbenmodtagelser og kz-lejre.

Bemærk mødested søndag den 14. juni kl. 13: Holbæk Kaserne, Kasernevej 43, og mødested søndag den 21. juni kl. 13: Holbæk Museum, Klosterstræde 18.
Hver tur koster 60 kr., incl adgang til Holbæk Museum kl. 12-16 på dagen.
Tilmelding: vestmuseum.billetexpressen.dk. Husk at vælge dato.
Begrænset deltagerantal.

Foto: Museum Vestsjælland