Naturpark Åmosen er en af de mest bemærkelsesværdige naturperler på Sjælland, og den kaldes ofte Sjællands sidste ødemark. Området har haft stor betydning gennem Danmarkshistorien fra stenalder til nyere tid, hvor godsdrift og tørlægning satte deres præg på kulturlandskaberne, for ikke at tale om de mange ret ukendte spor fra koldkrigstiden. Geografisk krydser Naturpark Åmosen de tre kommuner Sorø, Holbæk og Kalundborg.

Nu udbydes en enestående chance for at udforske Naturpark Åmosen, på en heldags bustur, arrangeret af bibliotekerne i Sorø, Holbæk og Kalundborg i tæt samarbejde med Naturpark Åmosen. På busturen vil deltagerne få mulighed for at opleve landskabet, hvor isen og smeltevandets bevægelser stadig kan aflæses. Der dykkes ned i historien og deltagerne vil blive klogere på nogle af de første mennesker, der beboede dette område, efter isen trak sig tilbage. Disse mennesker dyrkede komplekse ritualer, dødekult og ofrede til guderne på offerpladser og i kulthuse.

Mag.art. Lisbeth Pedersen og Mag. Art Anders Fischer vil guide os igennem Åmoserenes historie fra stenalder til koldkrigstid. De vil formidle nye og ukendte sider af forskningen i område. Undervejs vil kulturformidlere fra bibliotekerne oplæse små stykker litteraturpassager fra værker, der taler enten ind i naturen eller historien. Arrangementet er en fantastisk mulighed for både natur- og kulturinteresserede, hvor man kan udforske de rige historiske lag, der præger Naturpark Åmosen.
Turen vil veksle mellem oplæg i bussen og i det fri.

Baggrunden for busturen er et tværkommunalt samarbejde mellem Holbæk Bibliotekerne, Sorø Bibliotek og Bykontor og Kalundborg Biblioteker med Naturpark Åmosen som ramme for formidlingen. Ideen bag samarbejdet er at lade natur-, kultur – og litteraturoplevelser forstærke hinanden gensidigt. Kulturformidlerne ved de tre kommuners biblioteker og Naturpark Åmosen håber, at denne tur vil være den første af mange arrangementer med udgangspunkt i Åmosens unikke kultur og natur.

Vil man med på turen, anbefales det at være hurtigt, da der kun er begrænset pladser.

Turen køres på tre forskellige datoer, og med afgang fra henholdsvis Sorø, Holbæk og Kalundborg by, og varer 8 timer.

Lørdag d. 20. april 2024 kl. 9.00-17.00, afgang Holbæk station
Søndag d. 21. april 2024 kl. 8.30 – 16.30, afgang Kalundborg, Torvet
Lørdag d. 27. april 2024 kl. 9.00-17.00, afgang Sorø, Torvet

Billetter købes a’ 575 kr. stykket via Sorø, Kalundborg og Holbæk Bibliotekernes hjemmeside.

Prisen inkluderer tur inkl. foredrag ved Lisbeth Pedersen og Anders Fischer, rundstykke og kaffe på udturen, frokostsandwich og kaffe/the med sødt til tanden om eftermiddagen. Øvrige drikkevarer skal tilkøbes. Vi skal ud at gå undervejs, så derfor er turen er ikke for gangbesværet.

Praktiske oplysninger om turen fra Holbæk

Lørdag d.20. april 2024 kl. 9.00-17.00, afgang Holbæk station.
Værter på turen er personale fra Holbæk bibliotek.
Program og billetkøb via https://bibliotek.holbaek.dk/
Direkte link: https://www.place2book.com/da/sw2/sales/5p94nepc3v

Kl. 9.00 Afgang fra Holbæk Station.
Der serveres kaffe og rundstykker i bussen, mens der gives introduktion til turen.
Der køres forbi Tveje Merløse, via Mørkøv og Torbenfeldt, mens der gives fortælles i bussen.
Kl. 9.40 Undløse kirke
Foredrag om Estrup, demokrati og folkemøder.
kl. 10.30 Kongemosen – Bodal Gods.
Der sættes fokus på Stenalderliv i mosen og fredede arealer for at beskytte væsentlige oldtidslevn fra jægersamfund til bondesamfund damt om Tørvegravningseventyr i 1900-tallet.
Dernæst køres mod Skelligested bro, hvor der fortælles om mosemorads og passager, landindvinding og stedets betydning under koldkrigstiden. Dernæst via Kongens Møller til.
Kl. 12.20 Frokost på Hallebyore Mødested,
Inkl. oplæg om 1800-tallets godslandskaber og husmandsliv, grundlov, udvandrere og hjemmefødninger.
Kl. 13.30 kørsel via Øresø Mølle og Gl. Svebølle
.. og langs vestlige bred af Lille Åmose til Madesø P-plads.
Der køres via Avnsøgårds tidligere stenindustri til Madesø med vue over Lille Åmose – bondestenalderens offermose. Derfra langs kanten vest om Lille Åmose med fortællinger om offermosen.
Kl. 14.05 Sæby Kirke
Vi skal høre om Hvideslægten. Hvis der ikke er kirkelig handling, kommer vi også ind i kirken.
Kl. 15.05 Fugledegård.
Vi drikker eftermiddagskaffen og får lidt sødt til tanden. Der holdes oplæg om Vikingetid, nutids sølandskab og vandreservoir – fortids vandskab og udmark. Og vi hører om Tissøe som offersø og overgangen til kristendommen.
Kl. 17.00 Ankomst til Holbæk station.

Foto: Jan Hyldal